Monday, September 9, 2019

Báo Thanh Hóa: Toàn tỉnh có 72 chợ an toàn thực phẩm

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 391 chợ đang hoạt động nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống chợ; trong đó có 12 chợ hạng 1, 42 chợ hạng 2 và 337 chợ hạng 3.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/toan-tinh-co-72-cho-an-toan-thuc-pham/107350.htm

Toàn tỉnh có 72 chợ an toàn thực phẩm

Chợ Bỉm Sơn đạt tiêu chí chợ an toàn thực phẩm năm 2018.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 391 chợ đang hoạt động nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống chợ; trong đó có 12 chợ hạng 1, 42 chợ hạng 2 và 337 chợ hạng 3.

Thực hiện chủ trương phát triển chợ kinh doanh thực phẩm đạt TCVN 11856:2017, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực bố trí nguồn vốn, thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất nhằm bảo đảm các tiêu chí cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ. Theo thống kê của Sở Công Thương, tính đến 31-8, toàn tỉnh có 72 chợ kinh doanh thực phẩm đạt TCVN 11856:2017. Trong đó, có 43 chợ do doanh nghiệp/HTX quản lý và 29 chợ do UBND cấp xã quản lý.

Trong 318 chợ còn lại (không bao gồm chợ Vườn Hoa) chưa đạt TCVN 11856:2017, phần lớn là các chợ tạm, chợ bán kiên cố có cơ sở vật chất xuống cấp, hoạt động theo phiên. Hiện nay, Sở Công Thương, các địa phương đang tích cực kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư, cải tạo chợ theo đạt TCVN 11856:2017.

Minh Hằng

Tìm kiếm:✨

  • TCVN 11856:2017, Chợ Bỉm Sơn, Chợ Vườn Hoa, Tiêu chuẩn Việt Nam, Sở Công thương, Quy hoạch phát triển, An toàn thực phẩm, Minh Hằng, Thực hiện chủ trương, Cơ sở vật chất, Cấp xã, Kiên cố, Cải tạo, Nguồn vốn, Xuống cấp, Tiêu chí, Thực phẩm, Chuyển đổi, Vệ sinh, Trên địa bàn