Saturday, September 14, 2019

Báo Thanh Hóa: Thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) đón nhận Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng ngày 14-9, thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) đã tổ chức đón nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đây là thôn đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/thon-xuan-lap-xa-ngoc-phung-thuong-xuan-don-nhan-quyet-dinh-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau/107529.htm

Thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) đón nhận Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng ngày 14-9, thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) đã tổ chức đón nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đây là thôn đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Thường Xuân trao quyết định công nhận thôn Xuân Lập đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Năm 2017, thôn Xuân Lập được chọn là 1 trong 3 thôn đầu tiên thí điểm xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong tỉnh. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã, thôn Xuân Lập đã lồng ghép các chương trình, vận động nhân dân tham gia đóng góp vật chất, ngày công lao động để hoàn thành các tiêu chí. Sau hơn 2 năm, thôn Xuân Lập đã huy động được tổng nguồn lực gần 17 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn trên, thôn đã đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, như: Đường giao thông, xây dựng chợ, nâng cấp nhà văn hóa thôn, lắp hệ thống điện đường chiếu sáng, chỉnh trang nhà ở dân cư… đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, thôn đã vận động nhân dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 45,5 triệu đồng/ người/ năm, dự kiến năm 2019 đạt 51,533 triệu đồng/ người/năm, thôn không còn hộ nghèo. Đến nay, thôn Xuân Lập đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Đông đảo cán bộ, nhân dân về dự chung vui lễ đón nhận NTM kiểu mẫu.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo UBND huyện Thường Xuân đã trao bằng công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu thôn Xuân Lập.

Khắc Công

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Ngọc Phụng, UBND huyện Thường Xuân, Thường Xuân, Kiểu mẫu, Nông thôn, Vận động nhân dân, Tạp, Tiêu chí, Thu nhập bình quân đầu người, Đón nhận, Chỉnh trang, Hệ thống điện, Đường giao thông, Nhà văn hóa, Kết cấu hạ tầng, Chuẩn, Chiếu sáng, Vườn, Lồng ghép