Friday, September 27, 2019

Báo Thanh Hóa: Cư dân nông thôn đóng góp vật chất gần 12.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thống kê từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh, gần 10 năm qua, các tầng lớp cư dân nông thôn đã chung tay góp sức, đóng góp vật chất với tổng trị giá gần 12.000 tỷ đồng cho XDNTM toàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/cu-dan-nong-thon-dong-gop-vat-chat-gan-12-000-ty-dong-xay-dung-nong-thon-moi/108153.htm

Người dân xã Anh Sơn (Tĩnh Gia) đóng góp ngày công và ủng hộ xây dựng đường giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới.

Trong tổng nguồn lực nói trên, nhân dân đóng góp tiền mặt hơn 7.300 tỷ đồng; còn lại là giá trị hiến đất quy ra tiền, tự bỏ tiền xây dựng các mô hình sản xuất, tham gia ngày công lao động, chỉnh trang nhà ở và các công trình phụ... Nhờ đó, diện mạo các vùng quê ngày càng đổi mới, môi trường sống trở nên xanh - sạch - đẹp, thu nhập và đời sống người dân ngày một nâng cao.

Tính đến cuối tháng 9-2019, toàn tỉnh có 347 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí của xã NTM, trong đó có 332 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn của Chủ tịch UBND tỉnh, đạt 58,35% tổng số xã.

Linh Trường

Tìm kiếm:✨

  • NTM, XDNTM, Linh Trường, Nông thôn, Công trình phụ, Quy ra, Chung tay, Tĩnh Gia, Góp sức, Vật chất, Cư dân, Anh Sơn, Tiêu chí, Chỉnh trang, Đường giao thông, Tầng lớp, Hiến, Diện mạo, Tiền mặt, Chuẩn