Sunday, September 22, 2019

Báo Thanh Hóa: Đảng bộ xã Thượng Ninh lãnh đạo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nâng cao đời sống cho người dân, năm 2011, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về XDNTM, xã Thượng Ninh (Như Xuân) gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, có nhiều thôn cách xa trung tâm xã, mật độ dân số thưa, xuất phát điểm về kinh tế thấp, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí còn hạn chế. Để hoàn thành các tiêu chí trong XDNTM, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Ninh đã bàn bạc, thảo luận và xác định: XDNTM là một vấn đề lớn, đòi hỏi phải có sự vào cuộc một cách đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhất là sự đồng thuận, chung tay, chung sức của nhân dân mới thực hiện thành công.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Hóa, nguồn bài: http://baothanhhoa.vn/nong-thon-moi/dang-bo-xa-thuong-ninh-lanh-dao-hoan-thanh-cac-tieu-chi-nong-thon-moi/107885.htm

Đường giao thông nông thôn xã Thượng Ninh được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu giao thương phát triển kinh tế - xã hội.

Với điều kiện là xã vùng núi thấp có diện tích tự nhiên rộng, nên khi thực hiện chủ trương XDNTM lúc đầu cấp ủy, chính quyền xã Thượng Ninh còn lúng túng chưa biết bắt đầu từ đâu, chọn tiêu chí nào hoàn thành trước tiêu chí nào hoàn thành sau? Làm thế nào để tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ được lợi ích trong chương trình XDNTM? Sau nhiều cuộc họp và trên cơ sở nghiên cứu thực tế của xã và kinh nghiệm của nhiều địa phương, Đảng bộ xã Thượng Ninh đã tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đến mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, đồng thời xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng giai đoạn để XDNTM. Sau 10 năm thực hiện đến nay, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có những đổi thay đáng kể, xã Thượng Ninh đã cơ bản hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM, đang phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Xác định XDNTM là để nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo ổn định đời sống, đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, trong đó để nâng cao thu nhập cho người dân, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tập trung cải tạo vườn tạp, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ có mô hình, cách làm sáng tạo trong chăn nuôi; phát triển ngành nghề dịch vụ, xuất khẩu lao động, làm việc ở các khu công nghiệp..., từ đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người trong xã đạt hơn 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5% (theo tiêu chí mới).

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Thượng Ninh coi trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển. Trong quá trình XDNTM, cấp ủy, chính quyền xã Thượng Ninh đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, người dân đã tích cực hiến đất, đóng góp công lao động và tiền mặt để làm đường giao thông, kênh, mương nội đồng và các công trình phúc lợi xã hội. Hầu hết các công trình giao thông, thủy lợi đều được người dân hiến đất; nhiều hộ còn góp tiền mặt, công sức để xây dựng. Nhờ đó, việc giải phóng mặt bằng khá thuận lợi, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm kinh phí. Nhiều thôn, do phát huy tốt nội lực của dân nên đã đạt chuẩn NTM trước dự kiến. Trong 10 năm thực hiện XDNTM với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, cấp ủy, chính quyền đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, trong đó nhân dân đóng góp trên 13,9 tỷ đồng... Một số thôn đã làm tốt công tác huy động sự tham gia đóng góp của người dân như: Thôn Đồng Tâm đã huy động nhân dân đóng góp trên 1,8 tỷ đồng để làm đường giao thông; thôn Đông Xuân đã vận động nhân dân đóng góp trên 2,3 tỷ đồng; thôn Đức Thắng đã vận động nhân dân đóng góp 2,1 tỷ đồng; thôn Đông Thanh đã vận động nhân dân đóng góp 1 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến được trên 12 ha (tuyến Thượng Ninh - Cát Tân 6,1 ha, Tiến Thành 3,6 ha, còn lại là các tuyến đường ở tất cả các thôn), hàng nghìn cây cối, hàng trăm vật kiến trúc các loại và trên 10 nghìn ngày công để tham gia chương trình XDNTM. Trong số các cá nhân, hộ gia đình đóng góp XDNTM, có nhiều hộ tiêu biểu, điển hình, như ở thôn Đồng Tâm có hộ ông Cầm Bá Lá, hiến đất và nhà bếp cho thực hiện làm đường, bà Lương Thị Luyện thôn Đồng Thành tuy là người cao tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia phong trào vận động con cháu tham gia đóng góp ngày công, hiến đất để làm đường giao thông. Ông Nguyễn Văn Ngọc, thôn Thanh Hương, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân cho biết: Thực hiện chủ trương XDNTM qua công tác tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương, với trách nhiệm công dân góp phần vào XDNTM gia đình ông đã hiến đất vườn để cùng với bà con trong thôn mở rộng đường giao thông. Hiện nay mọi người trong xã đều hiểu rõ được ý nghĩa của XDNTM nên rất đồng thuận.

Đồng chí Lê Đình Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, đảng bộ xã đang lãnh đạo ban chỉ đạo XDNTM của xã xây dựng kế hoạch thực hiện đối với từng tiêu chí. Phân công thành viên phụ trách bản tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đối với tiêu chí an ninh, quốc phòng. Tiêu chí giao thông, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, hiến cây để giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động, kinh phí để mở rộng đường, nhất là các tuyến giao thông nội đồng, các tuyến vào khu sản xuất phấn đấu hoàn thành vào giữa năm 2020; còn tiêu chí văn hóa xã tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng khu vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở khu dân cư. Đối với tiêu chí hộ nghèo, cấp ủy, chính quyền xã tổ chức vận động tạo điều kiện cho các hộ có khả năng thoát nghèo được tiếp cận các nguồn vốn, giao nhận thầu đất 5% của xã và tuyên truyền để người dân đi xuất khẩu lao động để nhanh chóng thoát nghèo bền vững.

Tin tưởng rằng với sự quyết tâm trong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân Thượng Ninh sẽ hoàn thành các tiêu chí NTM theo đúng lộ trình đề ra.

Bài và ảnh: Minh Hiếu

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Thượng Ninh, XDNTM, Thôn Đồng Tâm, Như Xuân, Thôn Đức Thắng, Vận động nhân dân, Nông thôn, Lê Đình Thanh, Hiến, Mật độ dân số, Làm đường, Cát Tân, Đảng bộ, Nội đồng, Cấp ủy, Đường giao thông, Sự đồng thuận, Tiêu chí, Xuất khẩu lao động