Thursday, September 12, 2019

Báo ĐTCK: Cơ quan nào cấp sổ đỏ?

Tôi muốn xin cấp sổ đỏ thì phải đến cơ quan nào?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐTCK, nguồn bài: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bds-phap-luat/co-quan-nao-cap-so-do-219817.html

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 103, Luật Đất đai năm 2013 thì thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) bao gồm:

- UBND cấp tỉnh cấp sổ đỏ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

UBND cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp sổ đỏ.

- UBND cấp huyện cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

- Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tìm kiếm:✨

  • Quyền sở hữu, Sổ đỏ, Vốn đầu tư nước ngoài, Gắn liền, Định cư, Chứng nhận, Công trình xây dựng, Cấp tỉnh, Luật đất đai, Nhà ở, Giấy chứng nhận, Chủ sở hữu, Cấp huyện, Tôn giáo, Tài nguyên, Ủy quyền, Dự án đầu tư, Hộ gia đình, Tài sản, Người sử dụng