Thursday, September 12, 2019

Báo Tài Chính: Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Người dân 'đi không được, ở không xong'

Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, không phải hộ gia đình nào gần đó cũng có điều kiện di chuyển khỏi nơi mà mình đã sinh sống ổn định. Thế nên, nhiều người đang rơi vào tình cảnh 'đi không được, ở không xong'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nhà đất, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tài Chính, nguồn bài: http://tapchitaichinh.vn/media/video-vu-chay-cong-ty-rang-dong-nguoi-dan-di-khong-duoc-o-khong-xong-312664.html

Tìm kiếm:✨

  • Công ty Rạng Đông, Cháy, Tình cảnh, Hộ gia đình, Có điều kiện, Sinh sống, Rơi