Monday, September 30, 2019

Báo Quốc Hội TV: SỚM THÔNG TIN KẾT QUẢ XỬ LÝ CÁN BỘ SAI PHẠM

Cần sớm thông tin tới cử tri kết quả xử lý cán bộ sai phạm trong công tác quản lý đất đai; giải quyết những mặt trái trong quá trình phát triển khu công nghiệp; xử lý chế độ, chính sách cho thương binh là những vấn đề được cử tri xã Long Châu, huyện Yên Phong, và cử tri xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn đặc biệt quan tâm, kiến nghị tới đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh trong buổi tiếp xúc cử tri ngày hôm nay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/9/som-thong-tin-ket-qua-xu-ly-can-bo-sai-pham/266897

Tìm kiếm:✨

  • Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Long châu, Yên Phong, Mặt trái, Cử tri, Thương binh, Bắc Ninh, Khu công nghiệp, Sai phạm, Đại biểu quốc hội, Đất đai, Tiếp xúc, Kiến nghị, Chế độ, Cán bộ