Saturday, September 7, 2019

Báo Quốc Hội TV: ĐÀ NẴNG: YÊU TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC MỎ KHOÁNG SẢN

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 của HĐND TP Đà Nẵng, qua thực tế ghi nhận nhiều bất cập trong hoạt động của các mỏ khoáng sản trên địa bàn TP, HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 205 của HĐND TP Đà Nẵng về tăng cường quản lý đối với các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn TP.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/9/da-nangyeu-tang-cuong-quan-ly-cac-mo-khoang-san/266292

Tìm kiếm:✨

  • UBND TP Đà Nẵng, Cuộc họp, Đà Nẵng, HĐND TP Đà Nẵng, Khoáng sản, Hội đồng nhân dân thành phố, Thường kỳ, Bất cập, Tháng 8, Yêu, Khai thác, Trên địa bàn, Ghi nhận, Tăng cường, Quản lý, Thực tế