Thursday, September 26, 2019

Báo Quốc Hội TV: LÀO CAI - BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC DI DỜI DÂN VÀ TÁI ĐỊNH CƯ

Ngày 26/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc với cử tri huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai. Nhiều vấn đề nóng, bất cập ở địa phương được cử tri đưa ra tại buổi tiếp xúc, như việc di dời dân, tạo quĩ đất tái định cư và áp giá đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất của người dân. Nhiều cử tri ở thành phố Lào Cai kiến nghị, cần giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và đền bù trên địa bàn xã Xuân Tăng và khu tái định cư tại chỗ ở phường Bình Minh, thành phố Lào Cai. Hiện nay, giá đất quá cao so với mức thu nhập của người dân nên gặp nhiều bất cập khi tách khẩu ra khu tái định cư. Trong khi đó, cử tri cũng phản ánh, việc áp dụng giá đền bù, giải phóng cho người dân lại thấp, không phù hợp với Luật Đất đai. Vũ Thắng/THQH

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/9/lao-cai-bat-cap-trong-cong-tac-di-doi-dan-va-taidinh-cu/266820

Tìm kiếm:✨

  • Vũ Thắng/THQH, Xuân Tăng, Lào Cai (thành phố), Lào Cai, Áp giá, Bát Xát, Tái định cư, Bình minh, Đền bù, Luật đất đai, Giá đất, Di dời, Giải phóng mặt bằng, Cử tri, Chỗ ở, Bất cập, Quỹ đất, Đại biểu quốc hội, Tiếp xúc, Giải phóng