Monday, September 23, 2019

Báo Quốc Hội TV: GỠ NÚT THẮT VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

Theo Luật Tiếp công dân 2013, việc tiếp công dân của UBND xã, phường, thị trấn được thực hiện tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở UBND ít nhất 01 ngày trong tuần. Còn tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị định 64/2014/NĐ-CP nêu rõ, người tiếp công dân có trách nhiệm tiếp công dân theo lịch tiếp công dân đã được công bố. Trường hợp tiếp công dân đột xuất thực hiện theo sự phân công của Trưởng Ban Tiếp công dân hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo cơ quan, tổ chức mình. Thế nhưng trên thực tế, công tác tiếp công dân ở một số cơ quan hành chính nhà nước tại một số địa phương không được quan tâm đúng mức...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/9/go-nut-that-ve-chat-luong-can-bo-tiep-cong-dan/266745

Tìm kiếm:✨

  • Thắt, Cơ quan hành chính, Đúng mức, Đột xuất, Công dân, Gỡ, Thế nhưng, Phân công, Trưởng ban, Thị trấn, Trụ sở, Nêu rõ, Trên thực tế, Ủy ban nhân dân, Cán bộ, Chất lượng, Nhà nước, Trách nhiệm, Công bố, Cơ quan