Saturday, September 7, 2019

Báo Quốc Hội TV: CẢNH BÁO NẠN NÚP BÓNG THỦY ĐIỆN KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP

Liên quan đến tình trạng lộn xộn trong khai thác cát tại Thừa Thiên - Huế mà Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã từng phản ánh nhiều lần, mới đây, trên địa bàn huyện vùng cao A Lưới đã xuất hiện tình trạng núp bóng thủy điện để khai thác cát trái phép. Trước sự việc này, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cam kết chỉ đạo, xử lý nghiêm để tránh tạo tiền lệ xấu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/kinh-te-xa-hoi/2019/9/canh-bao-nan-nup-bong-thuy-dien-khai-thac-cat-trai-phep/266294

Tìm kiếm:✨

  • UBND tỉnh Thừa Thiên, Núp bóng, A Lưới, Thủy điện, Tiền lệ, Vùng cao, Lộn xộn, Nạn, Huế, Thừa Thiên-Huế, Trái phép, Xử lý nghiêm, Cảnh báo, Khai thác, Xấu, Phản ánh, Cam kết, Sự việc, Trên địa bàn, Tránh