Thursday, September 12, 2019

Báo Quốc Hội TV: CẦN TẠO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN VÙNG DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

Thưa quý vị và các bạn! Thực hiện chuyên đề khảo sát các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2018 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã có chuyến khảo sát tại huyện Mường La, nơi mà có số lượng thủy điện lớn nhất cả nước...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/9/can-tao-sinh-ke-ben-vung-cho-nguoi-dan-vung-du-an-thuy-dien-/266431

Tìm kiếm:✨

  • Dự án thủy điện, Mường La, Sinh kế, Thủy điện, Sơn La, Chuyên đề, Đại biểu quốc hội, Bền vững, Khảo sát, Cả nước, Trên địa bàn, Số lượng, Giai đoạn