Tuesday, September 17, 2019

Báo PLO: TP.HCM: Ưu tiên đưa giải pháp công nghệ cao vào chống ngập

Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM (BQL) vừa đưa ra một số nội dung về việc thực hiện Nghị quyết 19/HĐND ngày 12-7-2019 của HĐND TP. Theo đó, BQL xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/tphcm-uu-tien-dua-giai-phap-cong-nghe-cao-vao-chong-ngap-858738.html

Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác lập, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác giảm ngập nước trên địa bàn TP. Trong quá trình thực hiện các dự án thuộc quy hoạch 752 và 1547 cần rà soát báo cáo cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị. Cung cấp thông tin hiện trạng về hệ thống thoát nước thuộc các dự án khi bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành phục vụ công tác số hóa. Ưu tiên đề xuất các dự án ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ cao vào các chương trình chống ngập…

BQL cũng cho hay sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020.

KIÊN CƯỜNG

Tìm kiếm:✨

  • BQL, Chống ngập, Ban quản lý, Hội đồng nhân dân thành phố, Hệ thống thoát nước, Ngập nước, Công nghệ cao, Xây dựng kế hoạch, Số hóa, Dự án đầu tư xây dựng, Hiện trạng, Hiệu lực, Hạ tầng, Ưu tiên, Cung cấp thông tin, Đô thị, Đẩy nhanh, Quản lý nhà nước, Quy hoạch, Tiến độ