Saturday, September 14, 2019

Báo PLO: TP.HCM tiếp tục giải quyết việc bán nhà ở theo Nghị định 61

UBND TP.HCM vừa giao Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết công tác bán nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/bat-dong-san/tphcm-tiep-tuc-giai-quyet-viec-ban-nha-o-theo-nghi-dinh-61-858189.html

Cụ thể, UBND TP vừa giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận/huyện, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận/huyện xem xét, giải quyết công tác bán nhà ở cũ (có nguồn gốc là nhà ở) thuộc sở hữu nhà nước mà người mua được bố trí sử dụng trước ngày 19-1-2007, có đơn xin mua nhà nộp trước ngày 6-6-2013.

Theo đó, nếu người mua và nhà ở cũ đủ điều kiện được bán theo Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994, Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP ngày 7-9-2006, Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30-8-2007 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ thì được xem xét, giải quyết bán theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ.

Trường hợp tại thời điểm nộp đơn, nếu người mua và nhà ở cũ không đủ điều kiện xem xét, giải quyết theo giá bán, cơ chế và chính sách của Nghị định số 61/CP thì giải quyết bán theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Nghị định 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê; kinh doanh nhà ở và mua bán nhà ở không nhằm mục đích kinh doanh.

PHAN CƯỜNG

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, Sở hữu nhà nước, Bán nhà, Sở Xây dựng, Công ích, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Người mua, Đơn xin, Nhà ở, Mua nhà, Đủ điều kiện, Nguồn gốc, Mua bán, Nộp, Ủy ban nhân dân thành phố, Xem xét, Thành phố hồ chí minh, Giá bán, Cũ, Cơ chế