Thursday, September 19, 2019

Báo PLO: TP.HCM: Đảm bảo an toàn cây xanh mùa mưa bão

Nhằm đảm bảo an toàn, phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, UBND TP vừa yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận/huyện và Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý cây xanh đô thị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/do-thi/tphcm-dam-bao-an-toan-cay-xanh-mua-mua-bao-859218.html

Các đơn vị trên có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các đơn vị quản lý cây xanh đô thị, rà soát số lượng cây bóng mát có nguy cơ mất an toàn cho người dân. Song song đó, kiểm soát việc thực hiện quy trình cắt tỉa cây xanh; tổ chức xây dựng phương án ứng phó đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão.

Ban quản lý Đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Nam TP, Ban quản lý Đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và UBND các quận/huyện yêu cầu các đơn vị quản lý cây xanh, chủ đầu tư dự án khu dân cư thực hiện đầy đủ trách nhiệm về quản lý cây xanh.

Qua đó xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó bão mạnh, siêu bão. Bố trí nhân lực, các phương tiện, máy móc đảm bảo hoạt động tốt trong trường hợp cấp thiết ứng phó với các tình huống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Cuối cùng các đơn vị liên quan thống kê các loại cây xanh phù hợp trồng trong đô thị. Báo cáo số lượng, chủng loại cây bóng mát đang quản lý, kế hoạch thực hiện trồng mới, thay thế về cơ quan quản lý theo phân cấp.

CHÂU NGUYỄN

Tìm kiếm:✨

  • Cây bóng mát, Mưa bão, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Siêu bão, Cây xanh, Mùa mưa, Sở Xây dựng, Tỉa, Khu đô thị mới, Ban quản lý, Phân cấp, Ứng phó, Thiên tai, Ủy ban nhân dân thành phố, Chủng loại, Cấp thiết, Đôn đốc, Đô thị, Nhân lực, Cơ quan quản lý