Monday, September 9, 2019

Báo PLO: Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội chủ trì xử lý vụ cháy ở Rạng Đông

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ TN&MT và các cơ quan liên quan xử lý hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/thu-tuong-chi-dao-ha-noi-chu-tri-xu-ly-vu-chay-o-rang-dong-857147.html

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ TN&MT và các cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương triển khai các công việc xử lý hậu quả vụ cháy ở Công ty Rạng Đông.

Hiện trường đám cháy được phủ bạt, căng hàng rào phong tỏa

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo Hà Nội và Bộ TN&MT chú trọng hai vấn đề. Thứ nhất là phải thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vụ cháy. Đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy nổ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, UBND TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm và có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư theo kế hoạch đã được chỉ đạo.

Trước đó tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào đầu tháng 9-2019, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ TN&MT, Bộ Y tế và Hà Nội tập trung, phối hợp giải quyết, xử lý hậu quả vụ cháy Rạng Đông.

TRỌNG PHÚ

Tìm kiếm:✨

  • Công ty Rạng Đông, Rạng đông, Cháy, Bộ TN&MT, Ô nhiễm, Đám cháy, Sự cố, Phiên họp thường kỳ, Khu vực tập trung, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Hàng rào, Cháy nổ, Chủ trì, Đôn đốc, Văn phòng chính phủ, Thủ tướng, Phong tỏa, Phối hợp chặt chẽ, Di dời, Bộ trưởng