Wednesday, September 18, 2019

Báo PLO: Sẽ thu phí qua trạm xa lộ Hà Nội, đoạn ngã ba Trạm 2

Để sớm thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 (đoạn qua ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/se-thu-phi-qua-tram-xa-lo-ha-noi-doan-nga-ba-tram-2-858973.html

UBND TP đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận trên hai tuyến này phối hợp với nhà đầu tư hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm xử lý của đơn vị trước ngày 30-9 tới.

Theo đó, Sở GTVT được giao triển khai dự án công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phạm vi ranh chồng lấn của dự án tuyến metro số 1 và dự án vệ sinh môi trường nước - giai đoạn 2. Đồng thời dự kiến thời gian hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công công trình để làm cơ sở tính tổng chi phí đầu tư, thời gian thu phí hoàn vốn.

UBND quận 9 thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thuyết phục các hộ dân và doanh nghiệp sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án theo tiến độ. Đồng thời vận động, tiếp thu ý kiến các hộ thuộc diện cưỡng chế để có hướng xử lý phù hợp.

Sở TN&MT tổ chức thẩm định đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Việc thẩm định đơn giá phải đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch. Tránh các trường hợp khiếu kiện về chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng.

KIÊN CƯỜNG

Tìm kiếm:✨

  • Trạm Xa lộ Hà Nội, BOT mở rộng, Tân Vạn, Tuyến metro số 1, Xa Lộ Hà Nội, UBND Quận 9, Ngã ba, Sở TN&MT, Đơn giá, Thu phí, Giải phóng mặt bằng, Quốc lộ 1, Khiếu kiện, Bồi thường, Của dự án, Tổng chi phí, Vốn đầu tư, Cưỡng chế, Đường bộ, Sở giao thông vận tải