Thursday, September 19, 2019

Báo PLO: Lập danh mục các dự án triển khai đề án đô thị thông minh

Thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay UBND TP đã giao các sở, ban, ngành sớm lập danh mục các dự án triển khai đề án đô thị thông minh, báo cáo UBND TP trình HĐND TP trong tháng 10-2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/do-thi/lap-danh-muc-cac-du-an-trien-khai-de-an-do-thi-thong-minh-859219.html

UBND các quận/huyện được giao lập danh mục các dự án triển khai đề án đô thị thông minh để bố trí vốn, đấu thầu triển khai các dự án.

Từ mô hình thí điểm tại quận 1 và quận 12, Sở TT&TT sẽ xây dựng khung kiến trúc chung đô thị thông minh cho các quận/huyện, trình UBND TP trong tháng 9-2019.

Sở TT&TT cũng được giao triển khai công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án thuộc trung tâm điều hành đô thị thông minh gồm: Báo cáo tiền khả thi dự án xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh TP; báo cáo tiền khả thi dự án xây dựng trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn của TP thông qua một đầu số viễn thông duy nhất giai đoạn 2019-2025; báo cáo đề xuất chủ trương dự án xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TP giai đoạn 2019-2021.

Đồng thời, sở này cũng sẽ phối hợp với Chi nhánh Viettel TP.HCM chuẩn bị công tác tổ chức lễ công bố triển khai thử nghiệm các dịch vụ công nghệ viễn thông thế hệ thứ năm (5G) vào ngày mai (21-9).

Văn phòng UBND TP sẽ tham mưu Thường trực UBND TP đề án xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TP.HCM giai đoạn 2019-2025.

NGUYỄN CHÂU

Tìm kiếm:✨

  • Viettel TP.HCM, Văn phòng UBND TP.HCM, Sở TT&TT, Tiền khả thi, 5G, Hội đồng nhân dân thành phố, Đầu số, Ủy ban nhân dân thành phố, Danh mục, Dự án đầu tư xây dựng, Đề án, Viễn thông, Quận 12, Đô thị, Đấu thầu, Thông minh, Thứ năm, Thí điểm, Cứu nạn, Quận 1