Thursday, September 26, 2019

Báo PLO: Khiển trách Phó giám đốc Sở TN&MT Quảng Ngãi

Tỉnh ủy Quảng Ngãi xử lý hàng loạt cán bộ có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ (nhà máy MD).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/thoi-su/khien-trach-pho-giam-doc-so-tnmt-quang-ngai-860485.html

Ngày 26-9, tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tiến hành kỷ luật hàng loạt cán bộ có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ (nhà máy MD).

Người dân chặn xe vào nhà máy.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Tân - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc, bà Hồ Minh Hoa - nguyên Trưởng phòng, ông Nguyễn Văn Văn và Phạm Vỹ Lượng - chuyên viên của sở này bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm cũng được tiến hành đối với Giám đốc Sở xây dựng Nguyễn Phong, ông Phùng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở, ông Huỳnh Văn Viện - Phó Trưởng phòng, ông Phạm Quan Thuận - Trưởng phòng, ông Nguyễn Phi Khanh - chuyên viên sở này.

Bà Trần Thị Hạ Vũ - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Cùng đó, ông Trần Em, nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Các ông Lê Thanh Tân - nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ; Trần Ngọc Sang- Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Phổ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Như PLO đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi nhận định Sở Xây dựng tỉnh này đã thẩm định chưa sát trong quá trình tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chủ trương đầu tư; không thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công (phần xây dựng).

Ngoài ra, UBND huyện Đức Phổ và Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã không thông báo cụ thể, rõ ràng về trình tự thủ tục thuộc thẩm quyền quản lý cho tỉnh, để Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, dẫn đến nhà máy được đầu tư chưa đúng quy hoạch.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy vị trí đặt nhà máy vi phạm khoảng cách an toàn đến khu dân cư. Quá trình thực hiện dự án không tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án.

Nhà máy được quy hoạch xử lý rác thải sinh hoạt của ba xã là Phổ Thạnh, Phổ Châu, Phổ Khánh (huyện Đức Phổ) nhưng thực tế lại xử lý rác thải của cả huyện Đức Phổ kể từ ngày 25-12-2011.

THANH NHẬT

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN&MT Quảng Ngãi, Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phổ Thạnh, Nguyễn Quốc Tân, Đức Phổ, Phạm Quan Thuận, Huỳnh Văn Viện, Phạm Vỹ Lượng, Hồ Minh Hoa, Trần Thị Hạ Vũ, Nguyễn Đăng Lộc, Phùng Minh Tuấn, UBND huyện Đức Phổ, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, ĐT tỉnh Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Văn, Lê Thanh Tân, Phổ Khánh, Phổ Châu, Trần Ngọc Sang