Thursday, September 12, 2019

Báo PLO: Cháy 40 tấn hồ sơ xe buýt không ảnh hưởng quyết toán trợ giá.

Mới đây, công an huyện Bình Chánh đã thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ cháy ở kho lưu giữ tài liệu xe buýt ở huyện Bình Chánh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/do-thi/chay-40-tan-ho-so-xe-buyt-khong-anh-huong-quyet-toan-tro-gia-857812.html

Tìm kiếm:✨

  • Công an huyện Bình Chánh, Trợ giá, Quyết toán, Xe buýt, Bình Chánh, Lưu giữ, Cháy, Tài liệu, Hồ sơ, Nguyên nhân, Ảnh hưởng