Saturday, September 28, 2019

Báo PL&XH: Triển khai Cụm công nghiệp Đồng Sóc: Sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 05 hộ gia đình: bà Đặng Thị Vân, bà Đỗ Thị Thanh, ông Lê Văn Bình, ông Lê Văn Dương, ông Đặng Văn Luận - cùng trú tại khu 4, thị trấn Tứ Trưng do không chấp hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/trien-khai-cum-cong-nghiep-dong-soc-se-cuong-che-thu-hoi-dat-doi-voi-5-ho-gia-dinh-164182.html

Cụm công nghiệp Đồng Sóc (huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc) nằm trong danh mục công trình, dự án theo kế hoạch sử dụng đất năm 2017, đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 8-9-2017; phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 cấp tỉnh, huyện; đã được HĐND tỉnh thông qua dự án Nhà nước thu hồi đất tại Nghị quyết số 194/NQ-HĐND ngày 22-12-2015 của HĐND tỉnh, được Chính phủ đồng ý cho phép mở rộng, điều chỉnh qui hoạch tại Văn bản số: 4074/VPCP-CN ngày 04-5-2018 về phía Nam thuộc địa giới hành chính thị trấn Tứ Trưng; đã được các cấp phê duyệt điều chỉnh mở rộng thành Cụm công nghiệp Đồng Sóc với diện tích 75 ha theo quy định của pháp luật.

Triển khai san gạt mặt bằng thực hiện dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc

Cụm công nghiệp Đồng Sóc dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2020, thu hút khoảng 15.000 lao động, tạo công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn với mức lương từ 7 triệu - 10 triệu/tháng, đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư vào khu vực, tác động mạnh mẽ tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (đợt1) tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 21-02-2019, (đợt 2) tại Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 05-7-2019 với tổng số tiền phê duyệt là: 104.948.211.544đ, số hộ là 721 hộ, diện tích là 430.496,4m2.

Đến nay, Hội đồng bồi thường GPMB công trình đã phối hợp với chủ đầu tư, UBND thị trấn Tứ Trưng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ được 716 hộ với số tiền đã nhận hơn 104 tỷ đồng/427.450,10m2 (đạt khoảng 98%). Còn 05 hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và không bàn giao mặt bằng với diện tích là 3.046,3m2.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 16-4-2019 về việc giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án với phần diện tích 39,578 ha của các hộ đã nhận tiền BT-GPMB.

Trong thời gian dài, các cơ quan chức năng đã nhiều lần gặp gỡ, vận động, thuyết phục, đối thoại nhưng 05 hộ gia đình: bà Đặng Thị Vân, bà Đỗ Thị Thanh, ông Lê Văn Bình, ông Lê Văn Dương, ông Đặng Văn Luận khu 4, thị trấn Tứ Trưng vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB với các lý do là phải tăng giá bồi thường, chủ đầu tư phải thỏa thuận,... làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án Cụm công nghiệp Đồng Sóc (phần thuộc địa phận thị trấn Tứ Trưng, đợt 1).

Đối với những kiến nghị của 05 hộ gia đình nêu trên là phải tăng giá bồi thường, hỗ trợ GPMB, chủ đầu tư phải thỏa thuận,... đã được lãnh đạo UBND huyện, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, Hội đồng bồi thường GPMB, UBMT TQ Việt Nam huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn Tứ Trưng, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Tứ Trưng và các tổ chức đoàn thể đã giải thích, trả lời, đưa ra các giải pháp và đối thoại theo quy định của pháp luật nhưng các hộ gia đình vẫn không đồng ý, không chấp hành.

Do đó, cơ quan chức năng xác định cần thiết phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 05 hộ gia đình: bà Đặng Thị Vân, bà Đỗ Thị Thanh, ông Lê Văn Bình, ông Lê Văn Dương, hộ ông Đặng Văn Luận khu 4, thị trấn Tứ Trưng với diện tích là 3.046,3m2. Quyết định cưỡng chế hiện đã được chuyển đến cho 05 hộ gia đình nói trên biết, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị trấn Tứ Trưng và nhà văn hóa khu 4.

Cụ thể, hiện trạng sử dụng đất thể hiện trên mảnh trích đo địa chính thu hồi và giao đất của các hộ thể hiện như sau:

- Hộ bà Đặng Thị Vân có 02 thửa đất, thửa đất số 278 diện tích bồi thường 622m2 hiện đang trồng cây ăn quả, thửa đất số 246 diện tích bồi thường 25,9m2 hiện đang cấy lúa.

- Hộ bà Đỗ Thị Thanh có 03 thửa đất, thửa đất số 257 diện tích bồi thường 437m2, thửa đất số 258 diện tích bồi thường 326,5m2 hiện đang trồng cây ăn quả và cây cối khác còn 01 bức thường đang tháo dỡ dở dang (phần cây cối, tài sản đã được phê duyệt phương án bồi thường cho hộ thầu là ông Thành), thửa số 64+65 diện tích bồi thường 33,5m2 hiện đang cấy lúa.

- Hộ ông Lê Văn Bình có 02 thửa đất, thửa đất số 278 diện tích bồi thường 622m2 hiện đang trồng cây ăn quả (phần cây cối đã được phê duyệt phương án bồi thường cho hộ thầu là bà Duyên), thửa số 246 diện tích bồi thường 25,9m2 hiện đang cấy lúa.

- Hộ ông Lê Văn Dương có 02 thửa đất, thửa đất số 305 diện tích bồi thường 459,7m2 hiện đang trồng cây ăn quả (phần cây cối đã được phê duyệt phương án bồi thường cho hộ thầu là ông Thành), thửa số 152+157+151 diện tích bồi thường 104,4m2 hiện đang cấy lúa.

- Hộ ông Đặng Văn Luận có 01 thửa đất, thửa đất số 306 diện tích bồi thường 432m2 hiện đang trồng cây ăn quả (phần cây cối đã được phê duyệt phương án bồi thường cho hộ thầu là ông Thành).

Dự kiến, các cơ quan chức năng liên quan sẽ tiến hành tổ chức buổi cưỡng chế trong thời gian gần nhất.

Sỹ Hào

Tìm kiếm:✨

  • Cụm Công nghiệp Đồng Sóc, Đặng Văn Luận, UBND Thị trấn Tứ Trưng, Đặng Thị Vân, Đỗ Thị Thanh, Lê Văn Dương, Lê Văn Bình, Văn bản số, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Cưỡng chế, Thầu, Cây cối, Cấy, Trồng cây, Giải phóng mặt bằng, Hộ gia đình, Bồi thường, Lúa, Nhận tiền, Thu hồi