Wednesday, September 11, 2019

Báo PL&XH: Tình hình khiếu nại, tố cáo giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp

Năm 2019, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn diễn biến phức tạp, trong đó trên một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ trở thành 'điểm nóng'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/tinh-hinh-khieu-nai-to-cao-giam-nhung-van-dien-bien-phuc-tap-162078.html

Chiều 11-9, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, UBTVQH cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, tình hình khiếu nại, tố cáo (KN, TC) giảm so với năm 2018 trên hầu hết ở các tiêu chí cơ bản (số lượng đơn thư các loại, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính, số đoàn đông người).

“Kết quả công tác giải quyết KN, TC đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự ổn định chính trị - xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội”, Tổng Thanh tra báo cáo.

Tỷ lệ giải quyết KN, TC đạt cao với 85,4% (mục tiêu đề ra là 85%), nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết cao (trên 90%) như các tỉnh: Bắc Ninh, Hà Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Gia Lai, Lâm Đồng, Nghệ An, Bến Tre…

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo của Chính phủ (Ảnh: Quốc hội)

Chất lượng giải quyết KN, TC có chuyển biến tích cực, cả về trình tự, thủ tục và nội dung. Công tác đối thoại trong giải quyết KN được quan tâm, tiến hành công khai dân chủ; nhiều vụ việc được giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân...

Tuy nhiên, năm 2019, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn diễn biến phức tạp, trong đó trên một số lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, đó là: lĩnh vực môi trường; liên quan đến đất nông - lâm trường; liên quan đến quyền của người mua nhà ở một số dự án sai phép, nhà ở trong các khu nghỉ dưỡng….

Đáng chú ý là một số vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp có quy mô lớn nhưng việc xem xét, giải quyết quyền lợi của người bị thu hồi đất chưa thấu đáo, kịp thời nên tiếp tục diễn ra rất gay gắt (điển hình là khiếu nại, tố cáo của công dân Khu đô thị Thủ thiêm, TP Hồ Chí Minh).

Về khiếu nại, so với năm 2018 giảm 5,5% số đơn và giảm 6,8% số vụ việc thuộc thẩm quyền. Số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai tiếp tục chiếm đa số trong tổng số đơn khiếu nại (67,7% tăng 5,9% so với năm 2018).

Về tố cáo, so với năm 2018 giảm 11,3% số đơn nhưng tăng 6,6% số vụ việc thuộc thẩm quyền. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm 66,5% (tăng 1,2% so với năm 2018). Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt cao (85,4%, so với mục tiêu đề ra là 85%), nhiều đơn vị có tỷ lệ giải quyết cao (trên 90%). Công tác đối thoại trong giải quyết khiếu nại được quan tâm, tiến hành công khai, dân chủ.

Bên cạnh đó, vẫn còn địa phương, đơn vị (nhất là ở cấp sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu theo quy định của Luật Tiếp công dân, đặc biệt là trong các vụ việc phức tạp, khiếu nại đông người, vẫn còn địa phương chưa chú trọng đúng mức tới công tác đối thoại…

H.L

Tìm kiếm:✨

  • Luật Tiếp công dân, Khiếu nại, Lê Minh Khái, Khu đô thị Thủ Thiêm, Tố cáo, Tổng thanh tra chính phủ, Diễn biến phức tạp, Đơn khiếu nại, Lâm trường, Tổng thanh tra, Củng cố lòng tin, Công dân, Uông Chu Lưu, Điểm nóng, Đông người, Sai phép, Tiềm ẩn, Cơ quan hành chính, Người mua nhà, Thấu đáo