Thursday, September 12, 2019

Báo PL&XH: Hà Nội phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4980/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-phe-duyet-cac-quy-trinh-noi-bo-trong-giai-quyet-tthc-linh-vuc-van-hoa-the-thao-va-gia-dinh-162166.html

Người dân xem thủ tục hành chính được niêm yết tại bộ phận một cửa UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Theo đó, phê duyệt kèm theo quyết định này 110 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình, trong đó: 88 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao; 17 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 05 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.

HP

Tìm kiếm:✨

  • TTHC, Cấp xã, Cấp huyện, Thủ tục hành chính, Một cửa, Minh Khai, Nội bộ, Hai Bà Trưng (quận), Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Hệ thống thông tin, Thẩm quyền, Phê duyệt, Quy trình, Ủy ban nhân dân, Niêm yết, Điện tử, Thể thao, Phần mềm, Văn hóa, Ban hành