Saturday, September 21, 2019

Báo PL&XH: Chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường chính thức được UBND tỉnh Long An cho thuê đất đến năm 2067

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/chu-dau-tu-du-an-hung-thinh-cat-tuong-chinh-thuc-duoc-ubnd-tinh-long-an-cho-thue-dat-den-nam-2067-163342.html

Ngày 18-9-2019, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 3433/QĐ-UBND về việc giao đất và cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường) thuê đất trong thời hạn từ ngày 18-9-2019 đến 15-6-2067.

Quyết định này nêu rõ, UBND tỉnh Long An đã chính thức giao đất và cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (địa chỉ trụ sở chính: 119 ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) thuê đất với tổng diện tích 55.664m2 để đầu tư xây dựng KDC Hưng Thịnh Cát Tường (đợt 1, tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa).

Quyết định số 3433/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An về việc chính thức giao đất và cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh

Theo đó, tổng diện tích 55.664 m2 có 47.166,8m2 để đầu tư cơ sở hạ tầng kĩ thuật dân cư thuộc KDC Hưng Thịnh Cát Tường và 8.497,2 m2 để đầu tư đất thương mại dịch vụ, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, đất vui chơi giải trí thuộc dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường.

Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày ký quyết định này (18-9-2019) đến ngày 15-7-2067.

Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh Long An có chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có trách nhiệm: Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh sau khi có đơn giá thuê đất; Thông báo cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;…

Khi hoàn thành, KDC Hưng Thịnh Cát Tường sẽ làm thay đổi diện mạo của địa phương.

Đồng thời, UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Hòa, UBND xã Đức Lập Thượng xác định cụ thể mốc giới và bản giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh theo đúng vị trí diện tích 55.664 m2 và gửi biên bản bàn giao đất theo thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Được biết, Dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường được thực hiện từ chủ trương của UBND tỉnh Long An nhằm giải quyết về nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động trong khu vực cũng như xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, khai thác, sử dụng hợp lý quỹ đất tại địa phương. KDC Hưng Thịnh Cát Tường đã được UBND tỉnh Long An ký Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 15-6-2017chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND huyện Đức Hòa phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 là dự án khu dân cư.

Quyết định số 8121/QĐ-UBND của UBND huyện Đức Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường

Trong đề án quy hoạch, dự án Hưng Thịnh Cát Tường bao gồm nhà ở và đất ở thuộc trường hợp tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân (không thực hiện các thủ tục kê biên, bồi thường thu hồi đất) theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013. Dự án cũng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện theo Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 14-8-2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Và thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Long An, ngày 4-10-2017, UBND huyện Đức Hòa đã ký Quyết định số 8121/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường được thực hiện nhằm giải quyết về nhu cầu nhà ở cho người dân trong khu vực cũng như xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, khai thác, sử dụng hợp lý quỹ đất tại địa phương.

Nguyễn Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • KDC Hưng Thịnh Cát Tường, Hưng Thịnh Cát Tường, UBND huyện Đức Hòa, Đức Lập Thượng, UBND tỉnh Long An, Ấp Tân Hội, Cho thuê đất, Sử dụng hợp lý, Giao đất, Đức Hòa, Thuê đất, Thực địa, Mốc giới, Hạ tầng kỹ thuật, Kê biên, Thời hạn sử dụng, Quỹ đất, Đơn giá, Quy hoạch xây dựng, Long An