Saturday, September 21, 2019

Báo PL&XH: Bộ Nội vụ thẩm định Đề án thành lập thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 21-9, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án thành lập thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/bo-noi-vu-tham-dinh-de-an-thanh-lap-thi-tran-loc-ha-huyen-loc-ha-tinh-ha-tinh-163338.html

Theo Đề án của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà là huyện mới được thành lập năm 2007 theo Nghị định số 20/2007/NĐ-CP, với diện tích tự nhiên 117,43km2, dân số 83.141 người, gồm 13 xã, chưa có thị trấn.

Xã Thạch Bằng là nơi đặt trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội của huyện Lộc Hà và một số cơ quan cấp tỉnh; là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, hành chính khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ của huyện Lộc Hà.

Xuất phát từ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế của xã Thạch Bằng, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã sớm có chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển xã Thạch Bằng trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ của huyện Lộc Hà, là đô thị hiện đại ven biển nhằm khai thác tối đa lợi thế về phát triển du lịch và khai thác tiềm năng về biển.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị thẩm định

Theo đó, phương án thành lập thị trấn Lộc Hà trên cơ sở nguyên trạng xã Thạch Bằng đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để thành lập thị trấn thuộc huyện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Phương án thành lập thị trấn Lộc Hà được đề xuất trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 9,39km2 diện tích tự nhiên và dân số 9.624 người của xã Thạch Bằng hiện có. Thị trấn Lộc Hà sau khi thành lập có 10 tổ dân phố. Trụ sở UBND thị trấn Lộc Hà đặt tại trụ sở của xã Thạch Bằng hiện tại.

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Hữu Thành cho biết, về trình tự, thủ tục đề nghị thành lập thị trấn Lộc Hà của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đảm bảo các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

Bên cạnh đó, việc thành lập thị trấn Lộc Hà trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thạch Bằng không làm tăng đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Hà Tĩnh. Qua rà soát hồ sơ đề án và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Vụ Chính quyền địa phương cho rằng, trình tự, thủ tục, hồ sơ đề án thành lập thị trấn Lộc Hà đảm bảo theo quy định. Các số liệu thể hiện trong đề án đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để thành lập thị trấn.

Phát biểu tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị tỉnh Hà Tĩnh rà soát số liệu diện tích tự nhiên, có giải trình về nguồn gốc số liệu đảm bảo bảo đúng số liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp; xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Lộc Hà để có căn cứ và động lực cho sự phát triển trong thời gian tới; ưu tiên các nguồn lực để tập trung đầu tư kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thị trấn Lộc Hà…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Hà Tĩnh và giao Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hà Tỉnh và UBND huyện Lộc Hà tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng, hoàn thiện hồ sơ, đề án để trình Chính phủ theo quy định.

H.L

Tìm kiếm:✨

  • Vụ Chính quyền địa phương, Luật Tổ chức chính quyền, Thạch Bằng, Vụ Chính, Đơn vị hành chính, Lộc Hà, Trần Anh Tuấn, UBND huyện Lộc Hà, Nguyễn Hữu Thành, Nguyên trạng, Huyện lỵ, Bộ nội vụ, Dân số, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hà Tĩnh, Trình tự, Thẩm định, Bộ tài nguyên và môi trường, Đề án, Ủy ban thường vụ quốc hội