Saturday, September 28, 2019

Báo Phụ Nữ VN: 400 tấn gạo cứu đói đến với bà con vùng lũ Hương Khê

Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tiếp nhận và phân bổ 400 tấn gạo để cứu đói cho nhân dân các xã, thị trấn bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và Áp thấp nhiệt đới vừa qua.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Phụ Nữ VN, nguồn bài: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/400-tan-gao-cuu-doi-den-voi-ba-con-vung-lu-huong-khe-post65064.html

Cơn bão số 4 và Áp thấp nhiệt đới vào đầu tháng 9 vừa qua đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, huyện Hương Khê có 3.225 hộ bị ngập lũ. Sau khi rà soát và đề xuất của cơ sở, huyện Hương Khê được tỉnh phân bổ 400 tấn gạo để hỗ trợ cứu đói cho các hộ dân 22 xã, thị trấn.

Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tiếp nhận, phân bổ 400 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ.

Số gạo này được cấp cho huyện Hương Khê theo Quyết định số 3053 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ gạo để cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới từ ngày 1/9/2019 - 5/9/2019.

Sau khi tiếp nhận số gạo này, UBND huyện Hương Khê giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiếp nhận và tổ chức cấp phát gạo cho người dân theo quy định, đúng đối tượng.

Toàn bộ số gạo này được phân bổ về 22 xã, thị trấn bị ngập lũ trong thời gian qua

Đối với các địa phương, căn cứ số lượng gạo được phân bổ, tổ chức tiếp nhận, cấp phát kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức, nghiêm cấm việc chia đều, sử dụng sai mục đích; hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định và báo cáo UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra sai sót, khiếu nại của người dân.

Đình Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • Bão số 4, Cứu đói, Hương Khê, Phòng Lao động, Áp thấp nhiệt đới, UBND huyện Hương Khê, Thương binh và Xã hội, Cấp phát, Phân bổ, Gạo, Lũ, Hà Tĩnh, Chia đều, Bà con, Quyết toán, Nghiêm cấm, Định mức, Thị trấn, Tiếp nhận, Ngập