Saturday, September 7, 2019

Báo PetroTimes: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và Nghĩa Đô

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, quận có liên quan xử lý dứt điểm các vi phạm tại hai dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PetroTimes, nguồn bài: https://batdongsan.petrotimes.vn/yeu-cau-xu-ly-dut-diem-vi-pham-tai-du-an-cong-hoa-muong-phan-ke-binh-va-nghia-do-548633.html

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3832/UBND-ĐT chỉ đạo giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy tiếp tục xử lý dứt điểm các vi phạm trong quá trình lập, triển khai thực hiện và quản lý sau đầu tư tại 2 dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô.

UBND TP Hà Nội yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/9.

Báo cáo kết quả xử lý vi phạm dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô

Cũng theo văn bản, với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, đề nghị các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời gian hoàn thành.

Bên cạnh đó, giao Thanh tra thành phố chủ trì kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu giải quyết các tồn tại, vướng mắc và xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố.

Trước đó, khoảng giữa năm 2018, việc cưỡng chế, tháo dỡ một số công trình xây trái phép tại mương Phan Kế Bính, mương Nghĩa Đô đã được thực hiện sau khi Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định việc UBND TP Hà Nội ra quyết định cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mương thoát nước Phan Kế Bính (thời hạn 20 năm), mương thoát nước Nghĩa Đô (thời hạn 50 năm) với hình thức sử dụng riêng là vi phạm nghiêm trọng pháp luật về đất đai và quy hoạch.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội thu hồi các quyết định cho thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các mương thoát nước Phan Kế Bính, Nghĩa Đô đã cấp cho doanh nghiệp; xử lý đối với đất sử dụng sai mục đích, các công trình xây dựng không phép, sai phép và giải quyết các vấn đề phát sinh, liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Theo UBND quận Ba Đình, ở thời điểm cưỡng chế, khu đất dự án cống hóa mương Phan Kế Bính có 6 cơ sở kinh doanh. Trong đó, 5 cơ sở thuê lại mặt bằng xây dựng sai phép, không phép và sử dụng sai mục đích gồm: Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ Thành phố Xanh (Nhà hàng Hải sản Phố); cửa hàng Circle K - Công ty TNHH Vòng tròn đỏ; Công ty CP Trường mầm non Koala House; cửa hàng Đá phong thủy Bảo Anh; nhà hàng Pizza 4PS và một cơ sở kinh doanh do Công ty CP Đa Quốc gia.

Xuân Hinh (T/H)

Tìm kiếm:✨

  • Phan Kế Bính, Nghĩa Đô, Nhà hàng Hải Sản Phố, Mương, Circle K, Sai phép, UBND Quận Ba Đình, Cho thuê đất, Thoát nước, Cưỡng chế, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Cơ sở kinh doanh, Pizza, Phó thủ tướng thường trực, Tp Hà Nội, Vi phạm nghiêm trọng, Chứng nhận, Bảo Anh, Phong thủy, Trương Hòa Bình