Wednesday, September 18, 2019

Báo PetroTimes: Nam Định: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định nhận định, với tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa ở các địa phương như hiện nay sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PetroTimes, nguồn bài: https://batdongsan.petrotimes.vn/nam-dinh-day-nhanh-tien-do-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-nong-nghiep-sau-don-dien-doi-thua-549608.html

Mới đây, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa các địa phương phải thận trọng, đảm bảo chính xác, hạn chế thấp nhất việc sai sót dẫn tới phát sinh khiếu nại, thắc mắc của người dân.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp việc xây dựng kế hoạch của UBND các huyện thành kế hoạch chung của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt; kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các huyện đảm bảo đúng tiến độ đề ra và kịp thời hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ nếu các huyện có nhu cầu.

Các huyện cũng đang tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng và các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác lập hồ sơ và kiểm điểm tiến độ thực hiện cụ thể theo từng tuần, từng tháng. Báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa là một trong những nội dung trong giao ban hàng tháng của các UBND huyện.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Cổng TTĐT Bộ TNMT

Tìm kiếm:✨

  • Sở TN&MT, Chứng nhận, Nam Định, Đẩy nhanh, Xây dựng kế hoạch, Tiến độ, Giao ban, Lập hồ sơ, Nông nghiệp, Đôn đốc, Kiểm điểm, Chỉ tiêu, Sai sót, Hàng tháng, Ủy ban nhân dân, Khiếu nại, Thị trấn, Quản lý nhà nước, Đất đai, Thận trọng