Wednesday, September 25, 2019

Báo PetroTimes: Lạng Sơn: Vướng mắc trong quá trình chuyển trả đất có nguồn gốc

Tại tỉnh Lạng Sơn, sau khi các công ty chuyển trả diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường. UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện có diện tích được chuyển trả lập phương án sử dụng đất. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PetroTimes, nguồn bài: https://batdongsan.petrotimes.vn/lang-son-vuong-mac-trong-qua-trinh-chuyen-tra-dat-co-nguon-goc-550475.html

Tỉnh Lạng Sơn họp bàn phương án xử lý vấn đề tranh chấp đất lâm nghiệp, lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Theo Sở TN&MT Lạng Sơn, các Công ty lâm nghiệp ở các huyện: Hữu Lũng, Đình Lập và Lộc Bình sau khi chuyển trực thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đã trả địa phương trên sổ sách với diện tích hơn 13,1 nghìn héc ta đất lâm nghiệp. Để quản lý, sử dụng, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở TN&MT triển khai dự án xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất… Sau đó bàn giao và hướng dẫn UBND các huyện xây dựng phương án sử dụng trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đến nay đã thực hiện xong công việc đúc mốc, chôn mốc ranh giới được 697 mốc đạt 100% khối lượng; cơ bản hoàn thành đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tại các xã.

Huyện Hữu Lũng và Đình Lập đã xây dựng phương án tổng thể: dự kiến đất phát triển kinh tế, đất đầu tư công trình công cộng và đất dự kiến giao cho các hộ dân sử dụng.

Riêng huyện Lộc Bình chưa xây dựng được do một số diện tích đất của công ty lâm nghiệp trước đây, người dân có chứng nhận sử dụng đất (sổ xanh) nhưng do Hạt Kiểm lâm huyện cấp, không đúng thẩm quyền; người dân có sổ đỏ nhưng không có hồ sơ, giấy tờ liên quan…

Tại huyện Đình Lập, mặc dù việc nhận bàn giao hồ sơ thực địa các khu đất đã được huyện tiếp nhận và đã xác định phương án sử dụng đất, nhưng sản phẩm đo đạc bản đồ chưa được hoàn thiện như: một số vị trí thửa đất đo sai ranh giới hiện trạng sử dụng đất; nhiều thửa đất chưa được quy chủ và một số thửa đất quy sai tên chủ sử dụng. Ngoài ra, phần lớn diện tích đất của các công ty lâm nghiệp trả về cho địa phương đang có hộ gia đình, cá nhân trực tiếp quản lý sử dụng, nhưng việc xử lý các hợp đồng giao khoán và tài sản trên đất giữa công ty và người dân chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này cũng gây khó khăn cho việc xác định tình hình quản lý, sử dụng của người sử dụng đất.

Ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Nhằm tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án sử dụng đất tại các huyện, sở đã làm việc với các huyện và hướng dẫn triển khai các biện pháp như: rà soát tách riêng các thửa đất còn chồng lấn giữa công ty lâm nghiệp với người dân; rà soát các hộ nghèo, gia đình chính sách không có đất sản xuất từ đó xây dựng phương án sử dụng đất để giao cho các đối tượng này nhằm tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Ngoài ra, sở sẽ trực tiếp hướng dẫn mỗi huyện làm điểm từ 1 đến 2 xã sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên Môi trường đang xây dựng văn bản hướng dẫn các bước, quy trình trong việc xây dựng phương án sử dụng đất ở các cấp.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Thúy An (t/h)

Tìm kiếm:✨

  • Lâm trường, Lâm nghiệp, Tranh chấp, Giao khoán, Rà soát, Cắm mốc, Nguồn gốc, Diện tích, Bàn giao, Chứng nhận, Đất, Địa chính, Dứt điểm, Vướng mắc, Đo đạc, Phương án, Lập hồ sơ, Ranh giới, Công ty, Phê duyệt