Sunday, September 22, 2019

Báo Đồng Nai: Triển khai mô hình '4 tại chỗ' trong cải cách hành chính

Theo kế hoạch, từ ngày 1-10 tới, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP.Biên Hòa sẽ triển khai thực hiện mô hình '4 tại chỗ' (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/tpbien-hoa-trien-khai-mo-hinh-4-tai-cho-trong-cai-cach-hanh-chinh-2965105/

Người dân làm thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP.Biên Hòa

Để công tác triển khai đạt hiệu quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu các phòng liên quan đảm bảo về nhân sự; rà soát các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; đảm bảo cơ sở vật chất để giải quyết thủ tục tại chỗ cho người dân và doanh nghiệp.

UBND thành phố cũng cho biết sắp tới sẽ đưa các dịch vụ công trực tuyến mà người dân, doanh nghiệp cần nhiều lên cổng dịch vụ công nhằm hạn chế tắc nghẽn hồ sơ và nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt đẩy mạnh giải quyết tình trạng bất cập, không đồng nhất giữa quy hoạch và sử dụng đất ở nhiều xã, phường, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Ban Mai

Tìm kiếm:✨

  • UBND TP.Biên Hòa, Cải cách hành chính, Thủ tục hành chính, Đồng nhất, Tại chỗ, Tắc nghẽn, Thẩm định, Cơ sở vật chất, Tiếp nhận, Mô hình, Bộ phận, Phê duyệt, Bất cập, Nhân sự, Online, Nâng, Quy hoạch, Rà soát, Bức xúc, Đẩy mạnh