Monday, September 16, 2019

Báo Đồng Nai: TP.Biên Hòa: Đẩy nhanh đầu tư, mở rộng hệ thống chợ

UBND TP.Biên Hòa đang rà soát tiến độ đầu tư nâng cấp, xây dựng một số chợ trên địa bàn gồm các chợ: Sặt, Tân Biên, Hóa An, Tân Vạn, Thái Bình. Đây là những chợ cần phải nâng cấp, mở rộng và xây mới đã được UBND thành phố, tỉnh quan tâm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/tpbien-hoa-day-nhanh-dau-tu-mo-rong-he-thong-cho-2964199/

một góc chợ Hóa An

Đối với chợ Sặt, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, phê duyệt bổ sung chợ Sặt vào quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh, đồng thời thu hồi đất của Hợp tác xã thương mại - dịch vụ Tân Biên. Hiện TP.Biên Hòa đã công khai phương án giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo chợ Sặt theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Các chợ Tân Biên, Hóa An, Tân Vạn, Thái Bình cũng nằm trong kế hoạch mở rộng, nâng cấp đang trong quá trình phối hợp thu hồi mặt bằng.

Ngọc Liên

Tìm kiếm:✨

  • Chợ Sặt, UBND TP.Biên Hòa, Chợ Hóa An, Chợ Tân Biên, Hóa An, Hợp tác xã Thương mại, Tân Vạn, TP.Biên Hòa, Tân Biên, Xây mới, Đẩy nhanh, Cho thuê đất, Thái Bình, Giao đất, Nâng cấp, Tiến độ, Chứng nhận, Thu hồi, Mặt bằng, Phê duyệt