Thursday, September 26, 2019

Báo Đồng Nai: Nhơn Trạch đứng đầu về tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn

Với 99,25% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, Nhơn Trạch là địa phương đứng đầu trong cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/huyen-nhon-trach-nhon-trach-dung-dau-ve-ty-le-giai-quyet-ho-so-dung-han-2965829/

Cụ thể, trong 9 tháng của năm, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ các xã, thị trấn tiếp nhận gần 72,3 ngàn hồ sơ. Hơn 71,7 ngàn hồ sơ trong số đó được giải quyết đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 0,01%.

Riêng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, từ đầu năm đến nay nhận được 37,7 ngàn hồ sơ và giải quyết đúng hạn được 35,8 ngàn hồ sơ, đạt tỷ lệ 95%.

Lê An

Tìm kiếm:✨

  • Nhơn Trạch, Đúng hạn, Quá hạn, Cải cách hành chính, Đứng đầu, Hồ sơ, Tiếp nhận, Bộ phận, Tỉ lệ, Thị trấn, Giải quyết