Sunday, September 22, 2019

Báo Đồng Nai: Người Việt Nam định cư tại nước ngoài được nhận hỗ trợ tái định cư

Theo chính sách hỗ trợ của dự án thu hồi đất Sân bay Long Thành, sẽ hỗ trợ cả trường hợp người Việt Nam định cư tại nước ngoài có đất bị thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/du-an-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-nguoi-viet-nam-dinh-cu-tai-nuoc-ngoai-duoc-nhan-ho-tro-tai-dinh-cu-2965083/

Cụ thể, trường hợp hộ gia đình, cá nhân người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất ở, phải di chuyển chỗ ở mà tự lo chỗ ở ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư bằng giá trị suất đầu tư hạ tầng của lô đất tái định cư tập trung.

Trong trường hợp giá trị suất tái định cư hạ tầng của lô tái định cư tập trung tăng hoặc giảm không quá 20% giá trị so với các quy định hiện hành thì UBND tỉnh sẽ điều chỉnh mức hỗ trợ này cho phù hợp với tình hình thực tế; trường hợp còn lại sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Khắc Giới

Tìm kiếm:✨

  • Sân bay Long Thành, Định cư, Tái định cư, Chỗ ở, Của dự án, Bồi thường, Thu hồi, Người Việt, Hạ tầng, Hộ gia đình, Hiện hành, Suất, Khoản tiền, Nước ngoài, Thủ tướng chính phủ, Di chuyển, Đất, Giá trị, Ủy ban nhân dân, Chính sách