Sunday, September 15, 2019

Báo Đồng Nai: Khung chính sách được áp dụng thống nhất cho toàn bộ dự án

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 74 Luật Đất đai năm 2013: 'Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/du-an-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-khung-chinh-sach-duoc-ap-dung-thong-nhat-cho-toan-bo-du-an-2964030/

Như vậy, người dân trong vùng dự án Sân bay Long Thành được bồi thường về đất theo giá cụ thể tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường trong cùng 1 ngày. Khung chính sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ được áp dụng thống nhất cho toàn bộ dự án.

Vân Nam

Tìm kiếm:✨

  • Sân bay Long Thành, Luật Đất đai năm 2013, Giao đất, Bồi thường, Cấp tỉnh, Thu hồi, Trong vùng, Thống nhất, Phê duyệt, Dự án, Thủ tướng chính phủ, Thẩm quyền, Căn cứ, Đất, Ủy ban nhân dân, Áp dụng, Chính sách, Theo quy định, Mục đích, Ban hành