Friday, September 27, 2019

Báo Đồng Nai: Huyện Nhơn Trạch: 70% đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đất đai

Sáng 27-9, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Nhơn Trạch do ông Quách Hữu Đức, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, Tổ trưởng tổ đại biểu làm trưởng đoàn có buổi giám sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019. Cùng dự buổi giám sát có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/huyen-nhon-trach-70-don-khieu-nai-to-cao-lien-quan-dat-dai-2966013/

Ông Quách Hữu Đức, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại huyện Nhơn Trạch

Theo báo cáo của UBND huyện Nhơn Trạch, năm 2018 huyện đã tiếp nhận và xử lý 1016/1.137 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ đầu năm 2019 đến nay, huyện đã tiếp nhận và xử lý 602/727 đơn. Do là địa phương có quy hoạch phát triển đô thị nên tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện Nhơn Trạch diễn biến phức tạp. Khoảng 70% đơn có nội dung chủ yếu tập trung về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ghi nhận các đề xuất của UBND huyện, ông Quách Hữu Đức, Trưởng đoàn giám sát cho biết, đoàn sẽ kiến nghị với Sở Tư pháp có ý kiến về việc điều chỉnh nguồn chi trả bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo từ nguồn tự chủ sang nguồn không tự chủ; quy định cụ thể về giá trị các hợp đồng ủy quyền sự dụng đất; quy định rõ hơn về ủy quyền thực hiện việc khiếu nại cho người khác (phải có tiêu chuẩn nhất định về nhân thân, pháp lý); về xử lý hành vi lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo. …

Tin, ảnh: Kim Liễu

Tìm kiếm:✨

  • Quách Hữu Đức, UBND huyện Nhơn Trạch, Huyện ủy Nhơn Trạch, Nguyễn Hòa Hiệp, Nhơn Trạch, Đơn khiếu nại, Đơn thư, Tổ trưởng, Trưởng đoàn, Khiếu nại, Sở tư pháp, Tố cáo, Đất đai, Ủy quyền, Tự chủ, Nhân thân, Quy hoạch phát triển, Hội đồng nhân dân, Công dân, Giải phóng mặt bằng