Friday, September 20, 2019

Báo Đồng Nai: 630 công trình thanh niên

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/630-cong-trinh-thanh-nien-2964933/

(ĐN)- Từ đầu năm đến nay, tổ chức Đoàn, Hội thanh niên các cấp đã thực hiện được 630 công trình thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo thiết chế vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, nhà ở cho hoàn cảnh khó khăn… Trong đó có: 7 công trình thanh niên cấp tỉnh, 46 công trình thanh niên cấp huyện và 577 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng kinh phí thực hiện hơn 21,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách nhà nước.

Võ Tuyên

Tìm kiếm:✨

  • Kinh phí thực hiện, Thiết chế, Phần việc, Chung tay, Cấp huyện, Vui chơi giải trí, Thiếu nhi, Xã hội hóa, Cấp tỉnh, Tình nguyện, Ngân sách nhà nước, Văn minh, Cơ sở hạ tầng, Công trình, Nông thôn, Nhà ở, Đô thị, Các cấp, Hoàn cảnh, Đầu năm