Friday, September 27, 2019

Báo Nhân Dân: Tổng kết phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới'

Ngày 27-9, tại Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng NTM' giai đoạn 2010 - 2020. Đến nay, cả nước có 4.554 xã đạt chuẩn NTM, tăng 34,01% so cuối năm 2015; 93 đơn vị cấp huyện ở 37 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thu nhập vùng nông thôn đạt 35,9 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, cả nước có 52 tỉnh, thành phố phê duyệt và triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp tỉnh. Dự kiến đến năm 2020, có khoảng 2.490 sản phẩm tham gia chương trình…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41714302-tong-ket-phong-trao-thi-dua-%E2%80%9Cca-nuoc-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi%E2%80%9D.html

Cùng ngày, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Trong 10 năm qua, tỉnh kiên cố hóa được hơn 1.250 km đường xã và trục thôn, xóm, 716 km trục chính nội đồng; 300 công trình đầu mối, trạm bơm, hồ đập được đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Đến nay, Vĩnh Phúc có 109 trong tổng số 112 xã đạt chuẩn NTM. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1238/QĐ-TTg, Quyết định 1239/QĐ-TTg công nhận hai huyện Thọ Xuân và Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã có 91 xã đạt 19 tiêu chí NTM, trong đó có 88 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, ba đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Chung sức, Nông thôn, Phong trào thi đua, UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Vĩnh Lộc, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Cấp huyện, Tổng kết, Thọ Xuân, Nội đồng, Trạm bơm, Tiêu chí, Cấp tỉnh, Vương Đình Huệ, Kiên cố, Vĩnh Phúc, Phó thủ tướng, Quảng Ninh