Monday, September 16, 2019

Báo Nhân Dân: Tin mới nhận

Quyết liệt thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2019

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/41586202-tin-moi-nhan.html

Ðể đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư năm 2019, Chủ tịch UBND thành phố đã ký Văn bản số 3956/UBND-KT ngày 12-9-2019 chỉ đạo giám đốc các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố hằng tuần, giao ban kiểm điểm, kiểm soát tiến độ triển khai từng dự án, công trình; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Tập trung quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB các dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng công trình. Ðẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp các công trình đang thi công; hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc nhà nước thanh toán ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; khẩn trương lập, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành; kịp thời thanh toán công nợ cho nhà thầu.

Thành phố cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sử dụng vốn đầu tư công nghiêm túc triển khai, thực hiện; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em dân tộc, miền núi

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND chỉ đạo triển khai Ðề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Ðề án đặt mục tiêu: hỗ trợ cho 100% trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học được cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ đồ ấm khi có nhu cầu. Tất cả trẻ em được tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí; được truyền thông, tập huấn các nội dung về kỹ năng sống; phòng, chống tai nạn thương tích; phòng, chống xâm hại trẻ em thông qua gia đình, nhà trường và cộng đồng; được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu.

Ðể thực hiện các mục tiêu này, thành phố sẽ vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong và ngoài nước để huy động các nguồn lực triển khai các hoạt động hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em khu vực này.

Hoàn thành việc chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm vào quý I-2020

UBND thành phố Hà Nội đã giao UBND quận Hoàn Kiếm quán triệt và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu và định hướng chỉ đạo về việc xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể, quá trình triển khai phải bảo đảm giữ nguyên diện tích mặt hồ; trình tự, thủ tục, chất lượng của trang thiết bị, vật liệu, kỹ thuật thi công, xây dựng… phải đúng với phương án thiết kế, phương án thi công đã được phê duyệt. Phương án, biện pháp thi công phải được tiến hành một cách thận trọng, tỉ mỉ, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm khớp nối đồng bộ giữa các hệ thống kỹ thuật và tiến độ thi công, giữ gìn môi trường cảnh quan và hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động của người dân.

Dự kiến, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành vào quý I-2020.

Tìm kiếm:✨

  • Hồ Hoàn Kiếm, Tiến độ thi công, Chỉnh trang, Giải ngân, Độ tuổi mầm non, Vùng dân tộc, Trợ giúp pháp lý, UBND quận Hoàn Kiếm, Công nợ, Khớp nối, Mặt hồ, Kho bạc nhà nước, Thực hiện kế hoạch, Vốn đầu tư, Kiểm điểm, Nhà thầu, Xây lắp, Chung quanh, Thiểu số, Kỹ năng sống