Wednesday, September 18, 2019

Báo Nhân Dân: Thực hiện giám sát, phản biện xã hội tại Bến Tre

Qua 5 năm triển khai Quyết định số 217 – QÐ/TW và Quyết định số 218 QÐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (Quyết định 217, 218) về Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, chính trị - xã hội; nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, chính quyền, tại tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đi vào nền nếp, thực chất.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41611602-thuc-hien-giam-sat-phan-bien-xa-hoi-tai-ben-tre.html

Người dân cùng cán bộ MTTQ, đoàn thể tham gia giám sát tuyến đường đang xây dựng tại ấp Bến Vựa (xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri).

Sau khi Bộ Chính trị ban hành các Quyết định 217, 218, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện và ban hành nhiều công văn chỉ đạo nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre đã cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện và tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung quy chế giám sát, phản biện xã hội; quy định MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền trong đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Tại xã Vĩnh Hòa (huyện Ba Tri), công tác giám sát, phản biện xã hội trong thời gian qua luôn được quan tâm, thực hiện, đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong đó, năm 2018, MTTQ xã Vĩnh Hòa cùng với các ngành, đoàn thể đã tổ chức một cuộc phản biện đối với công trình đường DA 01 từ ấp Bến Vựa Bắc qua ấp Bến Vựa. Công trình đường giao thông nông thôn dài 403 m với kinh phí 875 triệu đồng được đầu tư xây dựng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Khi thông qua thiết kế, công trình không có hệ thống cống thoát nước. UBND xã Vĩnh Hòa có văn bản yêu cầu MTTQ, các đoàn thể phản biện về công trình này. Sau đó, MTTQ xã Vĩnh Hòa cùng các ngành, đoàn thể triển khai phản biện, tiến hành họp dân, lấy ý kiến thì người dân không đồng tình vì nhiều đoạn thấp nếu không có cống thoát nước sẽ bị ngập. Ông Trịnh Văn Rừng, 79 tuổi (ngụ ấp Bến Vựa, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri) cho biết: “Lúc chuẩn bị triển khai xây dựng, chính quyền đã tổ chức họp để người dân cho ý kiến về việc thiết kế, xây dựng con đường trong ấp. Khi đó, tôi và nhiều người dân ở đây yêu cầu phải xây dựng cống thoát nước vì nhiều đoạn thấp, nếu không làm sau này sẽ bị ngập vào mùa mưa”. Sau khi có phản biện từ MTTQ, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị liên quan thay đổi thiết kế và thêm hạng mục xây dựng cống thoát nước. Gần một năm nay, công trình hoàn thành đã phát huy hiệu quả, người dân rất đồng tình. Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hòa Võ Phi Hùng cho rằng, trong thời gian qua, hoạt động giám sát, phản biện xã hội tại địa phương đã phát huy hiệu quả cao. Từ nay đến cuối năm, MTTQ sẽ tiếp tục phản biện đối với công trình xây dựng tuyến đường HL 14 tại địa phương. Ðồng thời, giám sát UBND xã đối với hoạt động quản lý, thu chi công trình điện thắp sáng; giám sát đầu tư cộng đồng đối với công trình đường DA 05 trên địa bàn...

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Ba Tri xây dựng tờ trình và kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trình Thường trực Huyện ủy để phê duyệt. Trong năm 2019, đã xây dựng kế hoạch giám sát 15 đơn vị ngành và cấp xã. Ðến nay, đã giám sát 15/15 đơn vị và tổ chức phản biện ba dự án, công trình gồm: Dự án xây dựng mở rộng chợ và khu dân cư xã An Ngãi Trung; Công trình Nhà tang lễ thị trấn Ba Tri; Dự án Khu đô thị mới Ba Tri. Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ba Tri Châu Anh Tuấn đánh giá: Công tác giám sát và phản biện xã hội trong những năm gần đây đã đi vào nền nếp, đúng quy trình, đúng vào nội dung đã được duyệt. Sau giám sát có thông báo kết luận cụ thể những mặt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từ đó, chất lượng giám sát được nâng lên, những vấn đề đặt ra trong giám sát cụ thể và sát thực tế hơn... Tuy nhiên, thành phần đoàn giám sát và phản biện xã hội còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trên các lĩnh vực và chưa có kinh nghiệm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, một số nơi thiếu tập trung cho hoạt động giám sát, thực hiện chưa đầy đủ và đúng quy trình, chất lượng giám sát chưa cao. Sắp tới sẽ tập trung hỗ trợ cấp xã, nhất là đối với hoạt động phản biện để đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tổ chức giám sát theo kế hoạch 59 cuộc; các huyện, thành phố giám sát 168 cuộc và cấp cơ sở giám sát 803 cuộc. Ðối với hoạt động phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành thành lập Hội đồng phản biện và phản biện xã hội đối với 13 nội dung văn bản dự thảo do các cơ quan Trung ương và địa phương yêu cầu. Quy trình thực hiện bảo đảm đúng quy chế, quy định; công tác kiểm tra, hướng dẫn được quan tâm thường xuyên. Từ đó, kết quả thực hiện ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng. Ðồng thời, tạo sự quan tâm chung của cả hệ thống chính trị, huy động được sự tham gia tích cực của các ngành, sự đồng thuận tham gia của nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát đã nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre Ðặng Thị Phượng đánh giá: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội ở cấp tỉnh, huyện đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đúng quy trình với những góp ý, kiến nghị cụ thể. UBND cấp huyện, tỉnh có giải trình, tiếp thu, chấn chỉnh, nhất là các nghị quyết để thông qua Hội đồng nhân dân. Tuy vậy, hoạt động phản biện là nội dung mới, thời gian qua các đơn vị đặt hàng chưa nhiều, MTTQ thiếu thông tin; đối với cấp xã còn lúng túng về nội dung giám sát, phản biện xã hội, chưa có hậu kiểm. Trong thời gian tới, MTTQ tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền và người dân hiểu công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp để thực hiện tốt; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các chuyên đề về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, quy định về góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền cho đối tượng là cán bộ MTTQ các cấp, nhất là đối với cấp xã và ấp, khu phố; quan tâm đến hậu kiểm sau giám sát... nhằm phát huy hơn nữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận của nhân dân; nâng cao vị trí, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Tìm kiếm:✨

  • Quyết định 217, Ba Tri, Vĩnh Hòa, Ban thường trực, Phản biện, UBND xã Vĩnh Hòa, Võ Phi Hùng, Cống thoát nước, Mặt trận tổ quốc việt nam, Bến Tre, Nền nếp, Cấp xã, Tỉnh ủy Bến Tre, Đoàn thể, Sự đồng thuận, Góp ý, Quy chế, Mặt trận, Bộ chính trị, Kiểm