Saturday, September 21, 2019

Báo Nhân Dân: Nhiều sai phạm về đấu thầu và quyết toán tại Long An

Để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua, tỉnh Long An đã tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, phục vụ sản xuất, phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình đó, các chủ đầu tư đã để xảy ra nhiều sai sót nghiêm trọng trong việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quyết toán.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41645502-nhieu-sai-pham-ve-dau-thau-va-quyet-toan-tai-long-an.html

Quá trình lựa chọn nhà thầu xây dựng khuôn viên trụ sở Huyện ủy Cần Giuộc, còn xảy ra sai sót, chưa tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Long An, ngày 18-4-2019 đối với gói thầu nạo vét kênh, đắp đê và xây dựng các cống dưới đê sông Vàm Cỏ Tây (Sông Lò Gạch - Bàu Nâu) thuộc huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Long An và Ban quản lý dự án (QLDA) nông nghiệp, Phòng Kế hoạch và Xây dựng (KH-XD) công trình thuộc Sở NN-PTNT, Tổ chuyên gia thuộc Ban QLDA nông nghiệp đã để xảy ra những tồn tại, sai sót. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu. Giá trị gói thầu hơn 31 tỷ đồng, giá trị trúng thầu hơn 29,421 tỷ đồng, tuy nhiên hồ sơ mời thầu quy định về thiết bị thi công rất đơn giản, sơ sài... Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đều do Giám đốc Sở NN-PTNT ký là không tách bạch rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 74 và Điều 78 Luật Đấu thầu năm 2013. Qua quá trình thanh tra cho thấy, Sở NN-PTNT, bên mời thầu Ban QLDA nông nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã nhận thấy được những khuyết điểm, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu. Các khuyết điểm, sai sót thuộc trách nhiệm Sở NN-PTNT; Phòng KH-XD công trình thuộc Sở và trách nhiệm của Ban QLDA là bên mời thầu và Tổ chuyên gia thuộc Ban QLDA nông nghiệp gồm 11 thành viên do ông Huỳnh Công Trình làm tổ trưởng.

Thanh tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu hạ tầng khuôn viên trụ sở Huyện ủy và UBND thị trấn Cần Giuộc có giá trị 10 tỷ đồng, trúng thầu 10 tỷ đồng cho thấy, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc thực hiện chưa hết trách nhiệm của bên mời thầu và chủ đầu tư; trong quá trình thuê đơn vị tư vấn còn chủ quan, thiếu kiểm tra… Những hạn chế, sai sót thuộc về Ban QLDA, Tổ thẩm định thuộc Ban QLDA do ông Hồ Nguyễn Chí Nam làm Tổ trưởng. Việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu còn những khuyết điểm, sai sót là có trách nhiệm của Tổ thẩm định do ông Bạch Phạm Minh Huy - Tổ thẩm định thuộc Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện. Đối với sai sót này, Chánh thanh tra tỉnh Long An Phạm Văn Đô kiến nghị: Giám đốc Sở NN-PTNT tổ chức kiểm điểm với vai trò chủ đầu tư, đồng thời chỉ đạo Phòng KH-XD công trình, Ban QLDA nông nghiệp thuộc Sở tổ chức kiểm điểm trong từng khâu đối với những khuyết điểm, sai sót. Chủ động phối hợp UBND huyện Cần Giuộc và các ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công để thực hiện các khối lượng còn lại theo hợp đồng và hồ sơ thiết kế. Chủ tịch UBND Cần Giuộc chỉ đạo Phòng Tài chính và Kế hoạch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm vai trò thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc tổ chức kiểm điểm vai trò chủ đầu tư, bên mời thầu và tổ thẩm định. Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc không tiếp tục ký hợp đồng với Công ty Tháp Việt làm tư vấn đấu thầu cho các gói thầu khác.

Tại huyện Đức Hòa, kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng tại UBND đối với 19 công trình thì có 9 công trình có dấu hiệu sai phạm về khối lượng hoàn công (lập khối lượng hoàn công thừa so với thực tế thi công), dẫn đến chủ đầu tư đã thanh toán, quyết toán thừa cho một số nhà thầu, với tổng số tiền hơn 438 triệu đồng, tỷ lệ sai phạm chiếm từ 0,095% đến 0,850% trên giá trị quyết toán từng hạng mục công trình. Đối với công trình Trường mẫu giáo Hòa Khánh Đông, số tiền sai phạm hơn 137 triệu đồng. Quá trình tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, do đó cần phải chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ theo quy định pháp luật. Qua thanh tra, sai phạm nêu trên trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng và Tổ giám sát thi công do chủ đầu tư quyết định thành lập; chủ đầu tư Phòng Kinh tế và hạ tầng; chủ đầu tư Phòng NN-PTNT. Các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định, giám sát, kiểm toán đã thiếu trách nhiệm dẫn đến các sai phạm. Đối với nhà thầu thi công thì lập hồ sơ hoàn công một số công việc không chính xác, dẫn đến quyết toán sai tổng số tiền hơn 490 triệu đồng. Chánh thanh tra tỉnh Long An Phạm Văn Đô kiến nghị lãnh đạo huyện Đức Hòa tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Ân, ông Phan Nguyễn Vĩnh Châu, ông Dương Minh Trí, bà Lê Thị Hoàng Cúc, ông Cao Hoài Nam là cán bộ các phòng, ban do để xảy ra hạn chế, sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát. Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Mai Ngân Hải, ông Phùng Tiến Công, ông Lê Thanh Sang là cán bộ các phòng, ban do để xảy ra sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, theo dõi, quản lý các hạng mục công trình. Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng; lãnh đạo Phòng Kinh tế và hạ tầng; Phòng NN-PTNT trong giai đoạn thực hiện các hạng mục công trình và theo nhiệm vụ được phân công do chỉ đạo, điều hành nhưng còn hạn chế, sai phạm.

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quyết toán các công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn, Thanh tra tỉnh Long An đã chỉ rõ những sai phạm, thiếu sót; đồng thời đề ra những biện pháp, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đó là, cần tăng cường trách nhiệm trong quản lý đầu tư xây dựng; kiểm tra, thanh tra đối với các công trình do UBND huyện là cấp quyết định đầu tư, nhằm hạn chế những sai phạm, thiếu sót, bảo đảm chất lượng các công trình xây dựng của Nhà nước phục vụ lợi ích nhân dân đều công khai, minh bạch, hiệu quả.

NGUYỄN THANH

Tìm kiếm:✨

  • Ban QLDA, Sở NN-PTNT, Thanh tra tỉnh Long An, Huỳnh Công Trình, Hoàn công, Mời thầu, Phòng NN-PTNT, Quyết toán, Huyện ủy Cần Giuộc, Cần Giuộc, NN-PTNT, Dương Minh Trí, Đấu thầu, UBND huyện Cần Giuộc, Nguyễn Văn Ân, Phòng tài chính, UBND huyện Đức Hòa, Nhiệm vụ giám sát, Hạng mục công trình, Gói thầu