Saturday, September 28, 2019

Báo Nhân Dân: Nhiều địa phương tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 28-9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận huyện Ðông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019. Từ năm 2010 đến nay, huyện huy động hơn 6.180 tỷ đồng xây dựng NTM.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41722202-nhieu-dia-phuong-tong-ket-10-nam-xay-dung-nong-thon-moi.html

Qua xây dựng NTM, huyện đã đầu tư làm mới, nâng cấp, sửa chữa và mở rộng 235 km đường giao thông; xây dựng gần 300 phòng học và phòng chức năng; xây dựng và duy trì 17 cánh đồng mẫu lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa với diện tích hơn 590 ha…

* Ðến nay, huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã có sáu xã, gồm: Vĩnh Phúc, Quang Minh, Ðồng Yên, Tân Quang, Việt Vinh, Vĩnh Hảo được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến trong năm 2019 sẽ có hai xã Hùng An và Kim Ngọc được công nhận đạt chuẩn NTM.

* Huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây NTM giai đoạn 2010 - 2020. Hiện nay, huyện có sáu xã đạt chuẩn NTM, dự kiến cuối năm 2019 có thêm năm xã hoàn thành nhiệm vụ. Ðến nay, thu nhập bình quân đạt 39,1 triệu đồng/người/năm.

* Sau gần 10 năm xây dựng NTM, đến nay tỉnh An Giang có một huyện đạt chuẩn NTM; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Toàn tỉnh hiện có 54 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 45,38% và không còn xã dưới chín tiêu chí...

PV và CTV

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Ðông Sơn, Việt Vinh, Hùng An, Huyện Triệu Phong, Vĩnh Hảo, UBND Tỉnh Thanh Hóa, Tân Quang, Bắc Quang, Kim ngọc, Nông thôn, Tổng kết, Thu nhập bình quân, Làm mới, Phòng học, Tiêu chí, Đường giao thông, Vĩnh Phúc, Cánh đồng, An Giang