Sunday, September 15, 2019

Báo Nhân Dân: Kết luận tố cáo những sai phạm tại xã Vũ Xá

Sau khi Báo Nhân Dân có công văn đề nghị UBND huyện Lục Nam (Bắc Giang) kiểm tra, xác minh nội dung bạn đọc tố cáo những sai phạm trong quản lý đất đai, thu chi ngân sách, khai man hồ sơ, lý lịch, sử dụng bằng giả đối với các ông Nguyễn Văn Thực, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Dương Văn Chúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Xá. Báo Nhân Dân nhận được Kết luận số 993/KL-UBND ngày 17-7-2019 của UBND huyện Lục Nam, nội dung chính như sau:

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/bandoc/dieu-tra-qua-thu-ban-doc/item/41575502-ket-luan-to-cao-nhung-sai-pham-tai-xa-vu-xa.html

Ông Nguyễn Văn Thực, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Dương Văn Chúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Vũ Xá có trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp trong việc ban hành các nghị quyết cho thu, chi quỹ xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất hằng năm, chưa chỉ đạo giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc thu, chi, sử dụng tài chính của một số đơn vị trên địa bàn. Việc thu tiền trên đầu mẫu đất nông nghiệp không được hạch toán trên hệ thống tài chính ngân sách; sử dụng, quản lý nguồn kinh phí nêu trên thiếu chặt chẽ. Đối với việc quản lý, sử dụng, tài nguyên khoáng sản, tập thể lãnh đạo xã có nhiều sai phạm: tự ý mua đất của một số hộ dân, tổ chức khởi công xây dựng khi chưa có quyết định thu hồi đất; chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của cấp thẩm quyền; chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; thiếu trách nhiệm làm thất thoát tài nguyên khoáng sản; không thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Lãnh đạo xã Vũ Xá đã giao đất trái thẩm quyền, không phù hợp quy hoạch sử dụng đất tại thời điểm 2009 nhưng vẫn thực hiện kê khai cấp quyền sử dụng đất cho bốn hộ là trái quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quyết định 191/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang. Lãnh đạo xã buông lỏng quản lý để tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản tràn lan. Một số cá nhân, tổ chức khai thác đất, cát trái phép làm ảnh hưởng sản xuất, tài sản của người dân. Lãnh đạo xã cũng thiếu trách nhiệm khi không đôn đốc, yêu cầu nhà máy nhiệt điện An Khánh không gửi kế hoạch quản lý môi trường để niêm yết công khai trước khi khởi công.

Đối với nội dung tố cáo ông Dương Văn Chúc khai man hồ sơ lý lịch, sử dụng bằng giả, UBND huyện Lục Nam đã có kết luận. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và UBND huyện đều đã có quyết định kỷ luật ông Dương Văn Chúc bằng hình thức cảnh cáo.

UBND huyện Lục Nam kiến nghị Huyện ủy xem xét kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vũ Xá; vai trò của cá nhân sai phạm là các ông: Phạm Văn Trịnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Dương Văn Chúc, cán bộ tư pháp, nguyên Chủ tịch UBND xã; Đặng Xuân Đức, nguyên thủ quỹ xã. Ngoài ra, Kết luận cũng kiến nghị xử lý thu hồi số tiền 295.397.000 đồng vào tài khoản tạm giữ để làm rõ, đồng thời giao Chủ tịch UBND xã Vũ Xá tổ chức thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước ngày 15-9-2019.

Tìm kiếm:✨

  • Vũ Xá, UBND huyện Lục Nam, Nguyễn Văn Thực, Phạm Văn Trịnh, Khai man, Báo Nhân Dân, Lý lịch, Bí thư đảng ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, Thu chi, Khoáng sản, An Khánh, Huyện ủy, Thủ quỹ, Hội đồng nhân dân, Tố cáo, Hệ thống tài chính, Khai thác tài nguyên, Nhà máy nhiệt điện, Sai phạm