Saturday, September 7, 2019

Báo Nhân Dân: Hà Nội yêu cầu báo cáo kết quả xử lý vi phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Binh, ngày 5-9-2019, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 3832/UBND-ĐT chỉ đạo Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận: Ba Đình, Cầu Giấy tiếp tục xử lý dứt điểm các vi phạm trong quá trình lập, triển khai thực hiện và quản lý sau đầu tư tại hai dự án cống hóa mương Phan Kế Bính và mương Nghĩa Đô, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30-9.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41490302-ha-noi-yeu-cau-bao-cao-ket-qua-xu-ly-vi-pham-tai-du-an-cong-hoa-muong-phan-ke-binh-va-muong-nghia-do.html

Khu đất Phan Kế Bính từ mục đích được phê duyệt làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ bị chuyển đổi mục đích thành các nhà hàng để kinh doanh.

Đối với những nội dung còn vướng mắc, chưa hoàn thành, đề nghị các đơn vị báo cáo rõ lý do, đề xuất biện pháp xử lý, dự kiến thời gian hoàn thành.

UBND thành phố giao Thanh tra Thành phố chủ trì kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tham mưu giải quyết các vướng mắc và xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, tổng hợp kết quả, dự thảo Báo cáo của UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

VIỆT ANH

Tìm kiếm:✨

  • Mương Nghĩa Đô, Phan Kế Bính, Mương, Phó thủ tướng thường trực, Ba Đình, Cầu Giấy, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Phụ trợ, Tiếp thu, Kiến trúc, Vướng mắc, Tài nguyên, Đôn đốc, Đỗ xe, Nghiêm, Phó thủ tướng, Ủy ban nhân dân, Dự thảo, Vi phạm, Quy hoạch