Tuesday, September 17, 2019

Báo Nhân Dân: Hà Nội đứng thứ ba về số huyện nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận hai huyện Quốc Oai, Gia Lâm (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội công bố và khen thưởng theo quy định; đồng thời, chỉ đạo các huyện Quốc Oai và Gia Lâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41598802-ha-noi-dung-thu-ba-ve-so-huyen-nong-thon-moi.html

Cho đến nay, Hà Nội có sáu huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Ðan Phượng, Ðông Anh, Thanh Trì, Hoài Ðức, Gia Lâm, Quốc Oai. Với thành tích này, Hà Nội trở thành địa phương đứng thứ ba cả nước về số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, sau các tỉnh Nam Ðịnh và Ðồng Nai.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Ðan Phượng, Ðông Anh, Hoài Ðức, Nam Ðịnh, Ðồng Nai, Quốc Oai, Gia Lâm, Thanh Trì, Khen thưởng, Số đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Nông thôn, Cấp huyện, Tiêu chí, Thứ ba, Công nhận, Chuẩn, Bền vững, Chú trọng, Thủ tướng chính phủ