Monday, September 9, 2019

Báo Nhân Dân: Biểu dương 794 điển hình tiên tiến dịp 10-10

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2019 vào ngày 5-10-2019 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô. Dự kiến hội nghị có 794 đại biểu là điển hình tiên tiến; đại biểu công dân Thủ đô ưu tú năm 2019; chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2019; công dân Thủ đô ưu tú giai đoạn 2010 - 2018; điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/41509402-bieu-duong-794-dien-hinh-tien-tien-dip-10-10.html

Hội nghị sẽ đánh giá kết quả phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng đại hội đảng các cấp và phong trào "Người tốt, việc tốt" năm 2020.

Hơn 1.400 dịch vụ công trực tuyến triển khai ở mức độ 3, mức độ 4

UBND thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn một năm đi vào hoạt động, hiện hệ thống một cửa điện tử dùng chung ba cấp thành phố đã vận hành hiệu quả, giúp công tác quản lý, theo dõi và đánh giá định kỳ, đột xuất kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các cấp, các ngành trong thành phố thuận lợi, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện quy định hiện hành giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Trong tám tháng đầu năm 2019, thành phố có 1.427 dịch vụ công trực tuyến đã triển khai ở mức độ 3, mức độ 4 (đạt 79%). Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019, thành phố sẽ đạt 100% TTHC triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (không bao gồm các TTHC nội bộ, quy trình theo quy định chưa đủ điều kiện triển khai).

Thiết kế không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ tại 131 vòm cầu dẫn đường sắt

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Ðức Chung vừa đồng ý nguyên tắc về ý tưởng thiết kế phương án tổng thể phát triển không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ tại khu vực 131 vòm cầu dẫn đường sắt phía nam cầu Long Biên, nằm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và ý tưởng phân chia chức năng khu vực sử dụng theo chủ đề. Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, trình duyệt phương án thiết kế quy hoạch theo quy định, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10-9-2019. Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận Hoàn Kiếm đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế tổng thể và chi tiết dự án; đề xuất mô hình cơ chế đầu tư, cơ chế khai thác kinh doanh bảo đảm đúng quy định về quản lý và sử dụng tài sản công; đề xuất hình thức đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 10-9-2019.

Công bố công suất Bến xe Nước Ngầm

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa công bố, công suất phục vụ của Bến xe Nước Ngầm đạt 1.011 lượt xe/ngày, có thời hạn trong một năm. Trong thời gian này, nếu Bến xe Nước Ngầm có cải tạo công trình hoặc thay đổi phương án tổ chức giao thông trong bến; điều chỉnh phương án tổ chức giao thông ngoài bến, công suất đáp ứng xe khách liên tỉnh sẽ được tính toán và công bố lại. Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cho biết, việc công bố công suất là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định từ Bến xe Nước Ngầm đi cả nước; tăng cường công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông trong bến xe hợp lý, khoa học. Mức công suất này cũng sẽ được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, khai thác Bến xe Nước Ngầm.

Tìm kiếm:✨

  • TTHC, Kế hoạch số 196/KH-UBND, Bến xe Nước Ngầm, Nguyễn Ðức Chung, Chiến sĩ thi đua, Việc tốt, Người tốt, Ưu tú, Không gian văn hóa, Biểu dương, Vòm, Năm 2019, Phong trào thi đua, Cầu Long Biên, Tiên tiến, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Hình thức đầu tư, Cấp thành phố, Liên tỉnh, Thủ tục hành chính