Tuesday, September 24, 2019

Báo Nhân Dân: Ðầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Ðồng Văn III

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Ðồng Văn III (giai đoạn II) của tỉnh Hà Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/41676702-%C3%B0au-tu-ket-cau-ha-tang-khu-cong-nghiep-ho-tro-%C3%B0ong-van-iii.html

Dự án được thực hiện tại địa bàn thị trấn Ðồng Văn (xã Tiên Nội) và xã Hoàng Ðông (huyện Duy Tiên) với quy mô 168,41 ha, vốn đầu tư hơn 1.272 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 200 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, các nội dung giải trình và các nội dung đã thẩm định theo quy định của pháp luật; bảo đảm triển khai thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh; tự chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản,...

PV

Tìm kiếm:✨

  • Tiên Nội, UBND Tỉnh Hà Nam, Kết cấu hạ tầng, Duy Tiên, Khu công nghiệp, Hà Nam, Chủ sở hữu, Dự án đầu tư xây dựng, Vốn đầu tư, Nhà đầu tư, Thủ tướng chính phủ, Quy hoạch phát triển, Chủ trương, Huy động, Đấu thầu, Đất đai, Giải trình, Chịu trách nhiệm, Thẩm định, Trung ương