Monday, September 9, 2019

Báo Người Lao Động : Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong vụ cháy Công ty Rạng Đông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vụ cháy công ty Rạng Đông, đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy nổ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-dieu-tra-xu-ly-nghiem-cac-vi-pham-trong-vu-chay-cong-ty-rang-dong-20190909191801824.htm

Thủ tướng yêu cầu điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy nổ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc xử lý hậu quả sự cố vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo, tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc xử lý hậu quả vụ cháy ở Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Trong đó chú trọng các vấn đề: Thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng do sự cố vụ cháy; đôn đốc, hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố môi trường, đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy nổ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm và có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đông dân cư theo kế hoạch đã được chỉ đạo.

Tìm kiếm:✨

  • Công ty Rạng Đông, Khu vực tập trung, Cháy nổ, Bộ tài nguyên và môi trường, Xử lý nghiêm, Ô nhiễm, Cháy, Nguyễn Xuân Phúc, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Di dời, Truyền đạt, Đôn đốc, Văn phòng chính phủ, Thủ tướng, Sự cố, Phối hợp chặt chẽ, Dân cư, Vi phạm, Hậu quả, Bảo đảm