Sunday, September 8, 2019

Báo Nghệ An: Đồng bào Công giáo Nghĩa Đàn đóng góp 14,5 tỷ đồng xây dựng NTM

Chỉ riêng tại xã Nghĩa Hội, 1.400 đồng bào Công giáo đã góp 1.750 ngày công, hiến 1.300 m2 đất, đóng góp 4,5 tỷ đồng làm 7,3 km đường giao thông nông thôn và nâng cấp 5 nhà văn hóa.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nghệ An, nguồn bài: http://www.baonghean.vn/dong-bao-cong-giao-nghia-dan-dong-gop-145-ty-dong-xay-dung-ntm-253334.html

Từ năm 2015 - 2019, đồng bào Công giáo huyện Nghĩa Đàn đã tự nguyện hiến 28.619 m2 đất, 3.019 m tường rào, huy động 15.531 ngày công, chặt bỏ hàng nghìn cây, đóng góp 14,5 tỷ đồng để xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương, nâng cấp nhà văn hóa cộng đồng.

Điển hình như hơn 6.000 đồng bào Công giáo xã Nghĩa Lộc đã huy động 7.630 ngày công, hiến 16.000 m2 đất, tháo dỡ 906 m tường rào, đóng góp 6,3 tỷ đồng hoàn thành 17 km đường giao thông nông thôn.

Đồng bào Công giáo xã Nghĩa Trung làm đường GTNT.

Tại xã Nghĩa Hội, 1.400 đồng bào công giáo đã góp 1.750 ngày công, hiến 1.300 m2 đất, đóng góp 4,5 tỷ đồng làm 7,3 km đường giao thông nông thôn và nâng cấp 5 nhà văn hóa.

Còn đồng bào Công giáo xã Nghĩa Trung huy động 3.200 ngày công, dỡ bỏ 400 m tường rào, góp 1,6 tỷ đồng xây dựng 5,2 km đường giao thông nông thôn, đóng góp 300 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa xóm…

Đến nay, Nghĩa Đàn có 1 xã có đồng bào Công giáo sinh sống đã về đích NTM, một xã đang phấn đấu về đích NTM trong năm 2019 là xã Nghĩa Trung.

Đức Anh

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Nghĩa Hội, Công giáo, Nghĩa Trung, Đường giao thông, Nhà văn hóa, Nông thôn, Hiến, Nghĩa Đàn, Về đích, Dỡ bỏ, Mương, Tháo dỡ, Góp, Tự nguyện, Nâng cấp, Huy động, Xóm, Năm 2019, Chặt