Sunday, September 8, 2019

Báo Nghệ An: Nghệ An: Thêm 4 huyện, thành, thị trình phương án sáp nhập 675 khối, xóm

Đến nay, Nghệ An có thêm TP. Vinh, thị xã Hoàng Mai và các huyện Anh Sơn, Nghi Lộc hoàn thành đề án sáp nhập xóm. Dự thảo nghị quyết về sáp nhập xóm của các đơn vị trên dự kiến sẽ được kỳ họp HĐND tỉnh Nghệ An được tổ chức ngay trong tháng 9 này xem xét, quyết nghị thông qua.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nghệ An, nguồn bài: http://www.baonghean.vn/nghe-an-them-4-huyen-thanh-thi-trinh-phuong-an-sap-nhap-675-khoi-xom-253313.html

Hiện nay, 4 huyện, thành, thị trên có 1.201 khối, xóm, bản (xóm), trong đó có 139 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, có 620 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, có 442 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Khi hoàn thành sáp nhập, toàn thành phố Vinh dự kiến còn lại 325 khối, giảm được 46 khối. Ảnh: Thành Duy

Theo phương án xây dựng, dự kiến thực hiện sáp nhập tổng cộng là 675 xóm và số xóm hình thành sau sáp nhập là 303 xóm. Tổng số xóm sau khi sáp nhập là 829 xóm, giảm 372 xóm. Trong đó:

TP. Vinh hiện có 371 khối và đề xuất sáp nhập 92 khối. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 46 khối. Khi hoàn thành, toàn thành phố còn lại 325 khối, giảm được 46 khối.

Huyện Anh Sơn hiện có 252 xóm, trong đó đề xuất sáp nhập là 186 xóm. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 89 xóm. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 155 xóm, giảm được 97 xóm.

Huyện Nghi Lộc có 446 xóm, trong đó đề xuất sáp nhập là 338 xóm. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 142 xóm. Sau sáp nhập, tổng toàn huyện còn lại 250 xóm, giảm được 196 xóm.

Thị xã Hoàng Mai hiện có 132 khối, xóm; trong đó đề xuất sáp nhập là 59 khối, xóm. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 26 xóm. Sau sáp nhập, tổng toàn thị xã còn lại 99 khối, xóm, giảm được 33 khối, xóm.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc 14/21 huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, và giảm được 1.608 xóm sau khi hoàn thành.

Thành Duy

Tìm kiếm:✨

  • XVII, HĐND tỉnh Nghệ An, Quyết nghị, Nghi Lộc, Sáp nhập, Vinh, Anh Sơn, Thành phố Vinh, Xóm, Hoàng Mai, Hộ gia đình, Kỳ họp, Nghệ An, Thị xã, Hội đồng nhân dân, Dự thảo, Hình thành, Đề án, Phương án, Quy mô