Friday, September 20, 2019

Báo Nghệ An: Bố trí nguồn vốn xây dựng đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và đồng ý bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời yêu cầu Nghệ An cân đối 50% còn lại từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện dự án.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nghệ An, nguồn bài: http://www.baonghean.vn/bo-tri-nguon-von-xay-dung-duong-ven-bien-tu-nghi-son-thanh-hoa-den-cua-lo-nghe-an-254298.html

Chiều 20/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp tới, dự kiến tổ chức vào ngày 25/9 tới. Ảnh: Mai Hoa

Dự án đầu tư đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) được HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018. Theo đó, quy mô dự án có tổng chiều dài 76,5 km; điểm đầu giao với đường nối Quốc lộ 1A với cảng Đông Hồi (thị xã Hoàng Mai) đến điểm cuối giao với Tỉnh lộ 535 thị xã Cửa Lò (nối với tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Cửa Hội). Tổng mức đầu tư dự án là 5.172 tỷ đồng.

Dự án chia 2 giai đoạn, giai đoạn I có chiều dài 7,5 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 46 thuộc xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc đến điểm cuối giao với Tỉnh lộ 535 thuộc phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (kết nối với đường đầu cầu Cửa Hội); giai đoạn II có tổng chiều dài 69 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 1A với cảng Đông Hồi (thị xã Hoàng Mai) đến điểm cuối giao với Quốc lộ 46 thuộc xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Đức An báo cáo tờ trình xin chủ trương đầu tư dự án đường ven biển. Ảnh: Mai Hoa

Dự án này đã được UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng ý bố trí ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 260 tỷ đồng để đầu tư dự án có chiều dài 7,5 km (điểm đầu giao với Quốc lộ 46 thuộc xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc đến điểm cuối giao với Tỉnh lộ 535 thuộc phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò (kết nối với đường đầu cầu Cửa Hội); đồng thời yêu cầu Nghệ An cân đối ngân sách địa phương 50% tổng mức đầu tư để thực hiện dự án.

Đây là dự án thuộc nhóm B và theo quy định Luật Đầu tư công, dự án nhóm B thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án. Tại cuộc họp thẩm tra, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An), đoạn từ Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535, chiều dài 7,5 km và tổng mức đầu tư là 521 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương là 260,156 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 260,844 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề xuất UBND tỉnh quan tâm ưu tiên bố trí nguồn vốn để đảm bảo dự án triển khai thực hiện đúng tiến độ. Ảnh: Mai Hoa

Để đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ưu tiên cân đối nguồn vốn trên cơ sở nguồn khai thác quỹ đất và nguồn ngân sách của địa phương.

Cũng trong chiều nay, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng đã tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58, Khoản 3 Điều 20 Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Mai Hoa

Tìm kiếm:✨

  • Nghi Hải, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh lộ 535, Cầu Cửa Hội, Cảng Đông Hồi, Nghi Khánh, Nghi Sơn, Quốc lộ 46, Cửa Lò, Hoàng Viết Đường, Luật Đầu tư công, Nghi Lộc, Bộ kế hoạch và đầu tư, Thống nhất chủ trương, Nghệ An, Đất rừng, Ven biển, Thẩm tra, Hội đồng nhân dân, Đặc dụng